اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

زسعی سروران پرانرژی

ز-سعی-سروارن-پر-انرژی

زسعی سروران پرانرژی

به وبسات حقیقت شادترزی

کنوزعلم راتقسیم کردند

که دفع تهمت وتآثیم کردند

حقایق راچنان آشکارساختند

سران جهل رابیدارساختند

چراغ معرفت روشنگرراه

نیفتدهیچ بینا درته چاه

خدایاخیرین راشادفرما

جهان ازسعی شان آبادفرما

بیاخاشع بزن آستین بالا

کلیکش کن همین حالاوحالا

شاعر:خاشع سربازی

تقدیم به مدیران واعضای محترم راه حقیقت

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.