برآیند حرکت لامذهبیت

برآیندفتنه ی لامذهبیت(۷)

مـــــوضوع: چرا بحث، صرفادرمسائل مختلَف فیه.
من جمله ازشرارتهای غیرمقلدان این است که نزد عوام ناآگاه چندتا مسئله ی اختلافی را مطرح می کنند و به دروغ مذاهب اربعه را   مخالف قرآن وسنت قرارمی دهند. وبه گفته ی آنها مقلدان نسبت به احادیث صحیح تنفردارند . پاسخ :اگراینطوراست نبایدهیچ مسئله ای ازآنها مطابق باحدیث باشد.وقتی که واقعیت این است که ازکتاب الطهارت گرفته تا کتاب المیراث صدها مسئله فقهی باجزئیات بیان می گردد.اگرمبالغه نباشدپنجاه درصد این مسایل جزئی درجامعه ما کاربردی هستند.چرا اینان فقط چندتامسئله را که برخلاف قول ظاهر هستند مطرح می سازند؟آیا نزدآنها چنان دلیل قطعی ویقینی هست که معنی ومفهوم صحیح  حدیث همان است که آنها تعیین کرده اند؟ آیا معنی ومفهومی را که بقیه مجتهدین ازآن حدیث برداشت نموده اند قابل قبول نیست؟
امام اعظم رحمه الله وعلمای مذهب ایشان درمسایل غیرمنصوص وظیفه اجتهادی خویش رابه طورکامل انجام داده اند اگرکسی برداشت وآرای اجتهادی ایشان راکه بر خلاف میل دیگران است برگزیند تقصیر آنها چیست؟
وآیا این شخص مجرم  است که به نظرات فقهی یکی ازائمه عمل می کند؟آیامی توان برداشتهای دیگران رابه این افراد تحمیل نموده وباب نزاع ودرگیریراگشود؟هرمجتهدی حق دارد که به نظرات اجتهادی خویش عمل نماید ،لیکن برای اوقطعأ مجازنیست که دیدگاهای خویش رابالاجباربه دیگران تحمیل نماید.دراین عصر نیزاگریک غیرمقلد بگوید:که من صلاحیت اجتهاد مطلق را دارم چنانکه عده ی زیادی ازدانش آموختگان وطلاب آزاد خیال برخی ازدانشگاهها نسبت به خویش ،خوش بین شده اندیشه ی اجتهاد را درسرمی پرورانند ،اجتهاد وتحقیق این بزرگواران برایشان میمون ومبارک باد!باکمال شوق به اجتهاد وبرداشت خویش عمل نمایند.لیکن شکایت وگلایه ی ما ازاین دسته مجتهدین خوش بین شرالقرون  این است که ازصدها سال پیش نودونه درصد امت اسلام به آراء فقهی ایمه اربعه معتبراهلسنت اعتماد کرده وعمل نموده اند.اما اینها، مجتهدین خیرالقرون را تخطئه نموده وبرداشتهای شخصی خود را بالاجباربه دیگران تحمیل می کنند.
آیا قبل از ظهورپدیده ی لامذهبیت تمام طبقات امت اسلام که ازایمه اربعه تقلید می کردند درگمراهی وانحراف بسرمی بردند؟آیا دراین عرصه طولانی هیچ کسی به فکرآخرت خود نشده ،دیانت وایمان را درنظرنگرفت؟صدها سال سپری شدامت اسلام کتاب وسنت را رها کرده اقوال ایمه را رواج دادندآیا دراین مدت ،صاحب عزیمتی بلندنشد که آنها را ازاین کارشان بازدارد؟آیا این این مسئولیت خطیر ومهم بدست چند لامذهب سطحی نگر و افراطی سپرده شد؟به هرحال دراین برهه اززمان هرگونه تلاش جهت متفرق ساختن مذاهب اربعه ،بسیار مذموم است.این عمل باعث تشویش افکاردلسوزان وخیرخواهان امت اسلام است. اگربرای خاموش ساختن این فتنه ی لامذهبیت اقدام جدی صورت نگیرد ممکن است این فتنه سبب نزاع ودرگیری ،قتل وخونریزی درهرخانه ومسجد وبین دو برادرباشد.چنانکه درپاکستان وجاهای دیگرمشاهده گردیده است.
می طلبد که علماء کرام واندیشمندان جامعه اسلامی بپاخیزند ،همانطورکه فتنه قادینیت ومنکرین حدیث وو.. را تعقیب نمودند.لگام و عنان غیرمقلدان تکرو وتندرو را نیز بدست گیرند ،ضلال وکجروی اینان را وضاحت نمایند.درپایان ازخداوندمتعال خواستارم که شراین فتنه را ازما کوتاه کند وجامعه اسلامی را ازانتشاروافتراق مصون ومحفوظ دارد.
آمین.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × دو =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن