برآیند حرکت لامذهبیت

برآیند حرکت لامذهبیت(۱)

امروزه بیش ازپیش ، ضرورت است که شیرازه بندی امت اسلام استوارگردد ،زیرا دشمنان قسم خورده ی جهان اسلام تمام مساعی خویش را جهت نابودی  ملت مسلمان صرف می کنند.ومی خواهند که جایگاه مسلمانها را ازلحاظ سیاسی ،اقتصادی ،وفرهنگی وآموزه های دینی ، درنگاه جهانیان زشت جلوه دهند. ازآنجایی که اکثرممالک اسلامی تحت سلطه ی جهان غرب  وآله دست کفاراند.نیزاکثر سران و ارباب حل وعقد حکومت های اسلامی ازدین بی بهره وحامل افکار الحادی می باشند.
بنابراین درچنین فضای خفقان وآشفته می طلبد که کلیه مسلمانها درصف واحد قرارگرفته، اتحاد وانسجام خویش را استحکام بخشند وبجای مطرح ساختن مسایل فروعی ،اشتراکات ومسایل اصولی را مدنظر داشته،راه اتفاق واعتصام به ریسمان الهی را درپیش گیرند.
متاسفانه عکس این ضرورت ونیازمبرم ،عده ای بی توفیق ،فتنه پرور وافسارگسیخته ،باتمام شدّت وحدّت افتراق بین المسلمین را یک اصل مهم ومشغله خویش قرارداده اند.
این افراد مغفل مسایل بسیار ریزفروعی را رنگ ولعاب داده درمیان عوام مطرح می سازند تا بازارمعرکه واختلاف را گرم نمایند.
نیز مباحث افضل وغیرافضل را چون اختلاف ایمان وکفر ،عنوان می کنند وهرکسی که با اندیشه انجمادی ایشان مخالفت نماید بی درنگ مُهرکفر ولعن رابه پیشانی وی می کوبند ،نیزبلیط وکلید دوزخ را نیزکف دستش می دهند.
دراین برهه اززمان، فتنه ی خطرناک لامذهبیت (اهل ظواهر) بسان سیل ویرانگری به نامهای سلپی ،غیرمقلد واهل حدیث، جهان اسلام را تهدید جدی نموده وجرثومه ی آنارشی دینی را درمیان نسل جدید تزریق می کند.
این طیف سطحی نگرکه فاقد بینش کافی است، علماء وعوام  پیروان مذ اهب چهارگانه را مشرک وگمراه قلمداد نموده بازار طعن ،تشنیع ،اتهام وتخریب را بسیارداغ نموده است.
تراژدی دیگر ازمتسلفین ،اینکه آنها مرموزانه درسازمانهای  اوقاف و وزرات های ارشاد وفرهنگ ممالک عربی دخیل شده درماههای حج ورمضان بعنوان مبلغ وسخنران ،مباحث اختلافی فروعی  مشخص شده را،همرا ه با دلایل مورد نظر خویش، نزد عوام بیان می کنند  وبنوعی فضای  بی اعتمادی وتنفر وانزجاررا نسبت به ایمه وعلمای بزرگوار، فراهم می کنند.
هرکس ،ازطرز گفتارونوشتار این طیف بی رگ وبی بنیه ،به آسانی درک می نماید که بغض وعناد در اعماق دلهای آنها نسبت به ایمه اربعه بویژه امام اعظم رحمه الله ،ریشه زده وجزو لاینفک شده است.
چنانکه گاهی به اختیاروگاهی بدون اختیار اززبان وقلم شان تراوش می کند.
↩ادامه دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 1 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن