برآیند حرکت لامذهبیت

برآیند فتنه ی لامذهبیت(۶)

مــــــوضوع: آیا احادیث صحیح فقط درصحاح سته هستند؟
عده ی کثیری ازغیرمقلدین می گویند:احادیث صحیح فقط درصحاح سته موجودند بویژه دربخاری ومسلم .اگرکسی جهت اثبات مسئله ای طبق مسلک خویش،حدیثی را ازبقیه کتب حدیث معتبر، غیرازکتب صحاح سته بیان کند،باجرأت وجسارت تمام ازقبول آن خودداری نموده می گویند: حدیث موردنظر درکتب صحاح ذکرنشده است. حال آنکه این سخن برخلاف واقعیت است.آری ! تا این اندازه درست است که اکثراحادیث کتب صحاح سته صحیح اند. لیکن این سخن قطعااشتباه است، که انحصار احادیث صحیح،صرفا درصحیحین یا صحاح هستند.امام نووی درمقدمه شرح مسلم می نویسد: هنگامی که امام مسلم به خدمت حضرت ابن واره رح حضورپیدا کردند ،ایشان امام مسلم را سرزنش نموده گفتند: بادیدن این کتاب شما اهل بدعت موقعیت پیدا می کنند تا بگویند:تمام احادیث صحیح صرفا درمسلم موجودند وبس .واحادیث غیرازکتاب مسلم قابل قبول نیستند.
آنگاه امام مسلم ضمن معذرت خواهی پاسخ داد: سرورم !
من این کتاب راتصنیف نموده ام ،فقط این را گفته ام که روایاتش صحیح اند،هرگزاین ادعارا نکرده ام ،احادیثی را که من دراین کتاب تخریج ننموده ام مطلقا ضعیف اند .
خواسته ی من فقط این بود که مجموعه ای ازاحادیث صحیح نزدمن وشاگردانم مهیا شده و برآن اعتمادشود.چنانکه ابن واره عذرایشان را پذیرفته وی را ستودند.
مقدمه نووی علی مسلم ص ۱۶٫ازاین رو این سخن بطورکلی اشتباه است که انحصار کلیه احادیث صحیح ،درصحاح سته است ،بلکه دربقیه کتب حدیث نیز،ذخیره معتبر روایات صحیح ومستند موجود است .وتمامی این روایات صحیح ،قابل استدلال و حجت می باشنداگرمجتهدی ازاین روایات بابت مسئله ای طبق مذهب خود استدلال نماید یقینا درست است.
مـــــوضوع:طعنه نسبت به احادیث ضعیف ❖
شگرد دیگرغیرمقلدین این است که بخاطربه کرسی نشاندن دیدگاه غلط خویش ، اگرحدیث ضعیفی مستدل آنهاباشد، یک طرف هاقوال محدثین راذکرنموده آنرا صحیح قرارداده و روی ضعف آن پرده می گذارند .لیکن اگراهل مذاهب بخصوص احناف ، هرازگاهی جهت استدلال  حدیثی راپیش کنند که درآن یک راوی ضعیف باشد، غیرمقلدین ازشدت غیظ وغضب زمین وزمان را یکجا می کنند.ناگفته نماند امروزه مبلغ علم نوچه های غیرمقلدین، تحقیقات نارسا ومتناقض شیخ ناصرالدین آلبانی می باشد ومقلدکورایشان هستند ،لامذهبیت ومطلق العنانی ایشان چون روز روشن آشکار است ، پرواضح است که شخص متعصب ازجانب داری درتصحیح وتضعیف احادیث مصون ومحفوظ نمی ماند.چنانکه ازدیدگاه علمای محققین ،جرح وتضعیف متعصبانه شیخ آلبانی مقبول نیست.نکته دیگراینکه بخاطرداشته باشید که جرح مبهم، درمورد هیچ راوی کافی نیست ،بلکه جرح مفسرومفصل ضروری است.نیزاگر درخصوص جرح وتعدیل یک راوی اقوال مختلف باشند، نباید یکطرفه محض داوری نموده وی را مجروح ومطلقا ضعیف قراردهیم .همچنین این نکته را مدنظر داشته باشیم روایتی که ضعیف قرارداده شده است ، ضعف این روایت  بخاطر راوی کدام عصر وزمانه آمده است ،اگرراوی ضعیف پس ازعصرامام ابوحنیفه است(کما اینکه وضعیت اکثر روایات ضعیف همین است) پس بخاطرضعف این راوی ،هرگزلازم نمی آیدکه این روایت ازطرق ضعیف به امام ابوحنیفه رسیده است وربطی به امام بزرگوار ندارد. بلکه عین ممکن است که تمام روایات ازطرق معتبر به ایشان رسیده اند وقابل پذیرش هستند وبر اساس همین روایات صحیح ،امام اعــــــــــظم مذهب خویش را بنیان گذاری کردند.بنابراین بصرف ضعف یک روایت ، ضعف مذهب امام ابوحنیفه ثابت نمی شود.
↩ادامه دارد.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن