اشاره انگشت در نماز

اشاره انگشت در نماز(۱)

مــــــــــوضوع :اشاره انگشت در نماز:

بخش اول:

امروزه یکی از نماد ها و علامت های تشخیص غیر مقلدین از اهل سنت و جماعت،حرکت مستمر انگشت شهادت در نماز است!

وقتی که دلیل این کارازآنها پرسیده می شود می گویند: سنت است.و براهل حق خصوصا حضرات احناف ،شوافع وحنابله طعنه می زنند که حنفی ایشان تارک سنت و مخالف آن هستند.البته قابل ذکر است که قبل از تصاحب این عمل و صدور چنین احکام و تفرقه انگیزی از طرف غیر مقلد ها،برخی از علماء و ائمه مالکی مذهب رحمهم الله ،قائل به تحریک انگشت دست بوده و هستند ،واین مسئله را یک مسئله اجتهادی پنداشته اند وهیچ گاه ،ائمه و مقلدین سه مذهب دیگر را مخالف و ضد سنّت نگفته و نمی گویند.

حال سئوال این است که استدلال این اقایان چیست و حقیقت کدام است؟

درباره انگشت سبابه در تشهد و اینکه چگونه و با چه کیفیتی باشد در اکثر کتب حدیث و صحاح غیر از صحیح بخاری از طریق صحابه بزرگوار امثال:

۱-عبدالله بن عمر

۲-عبدالله بن زبیر

۳-وائل بن حجر

۴-مالک بن نمیره الخزاعی

(رضی الله تعالی عنهم جمیعا)

امروزه یکی از نماد ها و علامت های تشخیص غیر مقلدین از اهل سنت و جماعت،حرکت مستمر انگشت شهادت در نماز است!

وقتی که دلیل این کارازآنها پرسیده می شود می گویند: سنت است.و براهل حق خصوصا حضرات احناف ،شوافع وحنابله طعنه می زنند که حنفی ایشان تارک سنت و مخالف آن هستند.البته قابل ذکر است که قبل از تصاحب این عمل و صدور چنین احکام و تفرقه انگیزی از طرف غیر مقلد ها،برخی از علماء و ائمه مالکی مذهب رحمهم الله ،قائل به تحریک انگشت دست بوده و هستند ،واین مسئله را یک مسئله اجتهادی پنداشته اند وهیچ گاه ،ائمه و مقلدین سه مذهب دیگر را مخالف و ضد سنّت نگفته و نمی گویند.

حال سئوال این است که استدلال این اقایان چیست و حقیقت کدام است؟

درباره انگشت سبابه در تشهد و اینکه چگونه و با چه کیفیتی باشد در اکثر کتب حدیث و صحاح غیر از صحیح بخاری از طریق صحابه بزرگوار امثال:

۱-عبدالله بن عمر

۲-عبدالله بن زبیر

۳-وائل بن حجر

۴-مالک بن نمیره الخزاعی

(رضی الله تعالی عنهم جمیعا)

احادیثی ذکر شده است که در ادامه مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد.

تمام احادیث روایت شده توسط عبدالله بن عمر در این باره که در صحیح مسلم آمده اند به این نحو هستند:

⇦و عقد ثلاثةً و خمسین و أشار بالسبابه…….انگشتان را به صورت پنجاه وسه گره زد و با انگشت اشاره کرد.

⇦و رفع اصبعه الیمنی التی تلی الابهام فدعا بهاانگشت دست راست را که در کنار ابهام است بلند کردوباآن کلمه شهادت را خواند.

⇦و قبض اصابعه کلها و أشار باصبعه التی تلی الابهامهمه انگشتان را جمع کرد و با انگشت مجاور شصت اشاره کرد…

۲- روایات عبدالله بن زبیراحادیث روایت شده توسط این صحابی به این شرح زیرهستند

⇦و اشار باصبعه السبابه روایت صحیح مسلمبا انگشت سبابه اشاره کرد

⇦کان یشیر باصبعه اذا دعا ولایحرکها (روایت ابوداود) با انگشتش اشاره می نمود بدون آنکه حرکتش دهد.این حدیث آخر دلالت قطعی دارد بر عدم تحرک مکرر انگشت و احادیثی که در انها کلمه اشاره آمده که الله تبارک و تعالی در

سوره مریم میفرمایند:یعنی حضرت مریم انگشتش را به سمت او(یعنی حضرت عیسی) جهت اشاره دراز کرد( بدون انکه استمرار در حرکت باشد همانگونه که عقل هر شخصی به همین نوع از اشاره حضرت مریم راهنمایی میکند.اما اسناد کوبنده بد دهان متسلفه یاوه گویانحدیث این صحابی را از ابو داود به رقم ۹۹۱٫-نسائی جلد ۳صفحه ۳۹

-ابن خزیمه۷۱۵-بیهقی جلد ۲ص ۱۳۲

از عاصم بن خدامه الجدلی به این نحو آورده اند که بن خدامه می گوید:حدثنی مالک بن نمیره الخزاعی من اهل البصره أن أباه حدثه أنه رای رسول الله صلی الله علیه و سلم قاعدا فی الصلاه واضعاذراعه الیمنی علی فخذه الیمنی رافعا اصبعه السبابه قد احناها شیئا و هو یدعو…..

ترجمه:همانا او رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده است که در نماز نشسته در در حالیکه دست راستش را بر ران راستش قرار داده و انگشت شهادتش را بالا نگه داشته است همراه با کمی انحنا وکجی به سمت پایین در حالیکه شهادتین می خواند.این حدیث هم دلیلی روشن است بر عدم حرکت مستمر انگشت.حدیث وائل بن حجر

روایت این صحابی را امام احمد در مسندش جلد ۴ص ۳۲۵شماره ۱۸۱۰،از عبدالصمد و ابن خزیمه به شماره ۷۱۴وبیهقی جلد ۲ص ۱۳۱از طریق عبدالرحمن بن مهدی و ابن حبان در شماره۴۸۵أبی الولید الطیالسی اورده اند.این پنج تن یعنیابو داود،ابن خزیمه ،بیهقی،جارود و ابن حبان،

این حدیث را از طریق زائده بن قدامه حدثنا عاصم بن کلیب حدثنی ابی عن وائل بن الحجر……و عقد اثنتین من اصابعه و حلق ثم رفع اصبعه فرایته یحرکها یدعو بها…

ترجمه:سپس انگشت را بلند کرد پس دیدم که انگشتش را حرکت میدهد.لفظ یحرّکهارا درادامه شرح خواهیم داد.

————–

↩ادامه دارد.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × سه =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن