اشاره انگشت در نماز

حرکت دادن انگشت سبابه در نماز(۲)

مـــــوضوع : حرکت دادن انگشت سبابه در نمازقسمت دوم

لفظ (یحرّکها)

در روایت بخش قبلی امده است شاذ استزیرا فقط آن را زائده بن قدامه از بین ۱۲ نفری که از عاصم بن کلیب روایت کرده اند،روایت و بیان کرده است.و در باقی ۱۱ روایتی که راویان دیگر از عاصم بن کلیب روایت کرده اند کلمه یحرّکهاوجود ندارد پس روشن شد که این عبارت را زائده بن قدامه یا اضاف کرده است یا تفسیر و معنی عبارتی دیگر است.حال به ۱۱ راوی دیگر و روایاتشان نگاه میکنیم دقت کنید فریب غیر مقلدان بدعتی را نخورید

۱-سفیان الثوری:روایت ایشان را طبرانی در جلد ۲۲صفحه ۸۱به صورت ذیل آورده است .ثم اشار بالسبابه.(سپس با سبابه اشاره کرد.

۲-:سفیان بن عیینه:روایتش را امام احمد در

جلد ۴صفحه ۳۱۸و نسائی به این نحو بیان میکند و أشار بالسبابة.(و با سبابه اشاره کرد

۳-:خالد بن عبدالله الواسطی روایتش را بیهقی درجلد ۲صفحه ۳۱و نسائی به این شکل می آوردندو اشار باالسبابه.(و با سبابه اشاره کرد

لفظ (یحرّکها)

در روایت بخش قبلی امده است شاذ استزیرا فقط آن را زائده بن قدامه از بین ۱۲ نفری که از عاصم بن کلیب روایت کرده اند،روایت و بیان کرده است.و در باقی ۱۱ روایتی که راویان دیگر از عاصم بن کلیب روایت کرده اند کلمه یحرّکهاوجود ندارد پس روشن شد که این عبارت را زائده بن قدامه یا اضاف کرده است یا تفسیر و معنی عبارتی دیگر است.حال به ۱۱ راوی دیگر و روایاتشان نگاه میکنیم دقت کنید فریب غیر مقلدان بدعتی را نخورید

۱-سفیان الثوری:روایت ایشان را طبرانی در جلد ۲۲صفحه ۸۱به صورت ذیل آورده است .ثم اشار بالسبابه.(سپس با سبابه اشاره کرد.

۲-:سفیان بن عیینه:روایتش را امام احمد در

جلد ۴صفحه ۳۱۸و نسائی به این نحو بیان میکند و أشار بالسبابة.(و با سبابه اشاره کرد

۳-:خالد بن عبدالله الواسطی روایتش را بیهقی درجلد ۲صفحه ۳۱و نسائی به این شکل می آوردندو اشار باالسبابه.(و با سبابه اشاره کرد

۴-:قیس بن الربیعروایتش را طبرانی در جلد ۲۲صفحه ۷۹به این نحو بیان می کندو أشار بالسبابه یدعو بها.(با سبابه اشاره کرد در حالیکه با ان دعا میکرد.)(شهادتین رامی خواند)

۵-:ابی الاحوص سلام بن سلیمروایتش را طبرانی درجلد ۲۲صفحه ۸۰با لفظجعل یدعو هکذا بالسبابه و یشیر بها.بیان میکند(اینگونه دعا می کرد یعنی با سبابه اشاره و به توحید و یگانگی الله متعال اقرار می کرد.

۶-:شعبه بن الحجاجروایتش را امام احمد درجلد ۴صفحه ۳۱۶با عبارت (و أشار بمسبّحته)می آورد و طبرانی در

جلد ۲۲صفحه ۸۳به این طریق بیان می کند(قد حلق الابهام و الوسطی و رفع التی تلیهما یدعو بها فی التشهد)(ابهام و وسطی را حلقه کرد و انگشت بین این دو را بلند کرد در حالیکه دعا تشهد می خواند)

۷-:زهیر بن معاویه:روایت ایشان را امام احمد درجلد ۴صفحه ۳۱۸و طبرانی درجلد ۲۲صفحه ۸۴با لفظ (و قبض ثنتین و حلق حلقه ثم رایته یقول هکذا و رفع زهیر اصبعه المسبحة)و زهیر انگشت اشاره اش را بلند کرد(تا نشان دهد کیفیت انگشت رسول الله ص در حالت تشهد چگونه بوده است.

۸-:أبی عوانهروایتش را طبرانی درجلد ۲۲صفحه ۹۰با لفظ (دعا بالسبابه)بیان میکند همراه با انگشت شهادتین را ابراز نمود.

۹-:عبدالواحد بن زیادروایتش را امام احمد درجلد ۴صفحه ۳۱۶با عبارت (و أشار باصبعه السبابه)ذکر میکند.

۱۰-:بشر بن المفضلروایتش را نسائی درجلد ۳صفحه ۳۵با این لفظ بیان میدارد(و قبض ثنیتین و حلق و رایته یقول هکذا اشار بالسبابه و حلق الابهام و الوسطی.

۱۱-:عبدالله بن ادریس الاودیروایتش را ابن ماجهبشماره ۹۱۲با این لفظ بیان میکند(رایت النبی صلی الله علیه و سلم قد حلق الابهام و الوسطی و رفع التی تلیهما یدعو بها فی التشهد.همانگونه که مشاهده می کنید هیچ کدام از این ۱۱ نفر عبارت یحرّکها را ذکر نکرده اند و تنها کسانی که آن را بیان کرده زائده بن قدامه است برای همین علما روایتش را شاذ بر شمرده اندپس هر کس این روایت را بگیرد در اصل نه تنها تارک روایت وائل بن حجر شده است که از ۱۱ نفر روایتش گشته بلکه خلاف احادیث دیگری که از صحابی همچون عبدالله بن عمر و عبدالله بن الزبیر و غیره گشته اند شده است.

—————-

↩ادامه دارد.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن