اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

شعر:لطف زیبای خدای دادگــــر

لطف زیبای خدای دادگــــر/
معبروراه حقیقت شادگــــر

❋❋❋❋❋❋

با دلیل محکم و زیبا اثـــــر/
ازقران وسنت وقول گهـــر

❋❋❋❋❋❋

راه اجماع و قیاس معتبـــر/
قول اصحاب وائمه پرشکـر

❋❋❋❋❋❋

بهرمومن کلهم کحل البصـر/
برمنافق خنجرو تیر و تپـــر

❋❋❋❋❋❋

نحوه نبط مسائل را نگــــر/
مثل نعمان حامل علم وهنــر

❋❋❋❋❋❋

گنج دانش رانموده مستقـــر
تشنگان راآب صافی مستمــر/

❋❋❋❋❋❋

بهره ورگرددزفیضش رهگـذر/
پرتلآلومثل خورشید و قمـــر

❋❋❋❋❋❋

حزم بوحازم نگنجدد در خبـــر/
معبروراه حقیقت پر ثمــــر

❋❋❋❋❋❋

همت خالد و حافظ را نگـــر/
هادی دوستان و براعداجمــر

❋❋❋❋❋❋

بیاعزیزم ازسرآتش نپــــر/
برقدم هرگزنزن ناروتبــــر

❋❋❋❋❋❋

نحراف چپ نداردجزضــرر/
بشکندرجل ویدوظهروکمــر

❋❋❋❋❋❋

راه راستش رابکن مدنظـــر/
عقدپاکش رونق جیدبشــــر

❋❋❋❋❋❋

ای خدافیضش بفرمامستمـــر/
گنج دانش رابفرما زیب و فــر

❋❋❋❋❋❋

خاشعا کم گفته ای ازاین گهــر
لایق توصیف باشد این  درر

شاعــر:خـاشــع ســربـازی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.