حجیت اجماع و قیاس

حجیت ٳجماع وقیاس (۸)

۶)-اگرشخصی چند بارعمل سرقت انجام داد،وهله ی نخست دست راست وی قطع گردید وهله دوم پای چپش قطع شد.
بازبرای بارسوم وچهارم عمل سرقت را تکرارنمود آیا دست چپ وپای راستش قطع شود؟یااینکه ازقطع، صرف نظرنموده  سزای دیگری برایش در نظر گرفته شود ؟دراین زمینه اختلاف شد .سیدنا فاروق اعظم وعلی مرتضی درمحضرصحابه این  صورت را اتخاذ نمودند که مرتبه سوم وچهارم قطعی درکار نباشد.
اصحاب بزرگواربه این  فیصله  فاروقی وحیدری سکوت اختیارکردندوهمین حکم درجامعه اسلامی بصورت توارث ماندگارشد.پس معلوم شدکه صحابه براین امرنیزاتفاق واجماع نمودند.
سیدناعمروسیدناعلی رضلم یزیدا فی القطع علی قطع یدالیمنی والرجل الیسری ،وکان ذالک بمحضرمن الصحابة ولم ینقل أنه أنکرعلیها منکرفیکون ٳجماعا من الصحابة.-بدائع ج۶ص۴۰روی أن سیدناعلیا أتی بسارق فقطع یده ثم أتی به الثالثة وقدسرق فقال:لاأقطعهٳن قطعت یده فبأیّ شیٍء یأکل بایّ شیءٍ یتمسح وٳن قطعت رجله بأیّ شیءٍ یمشی ٳنی لأستحیی من اللّه فضربه بخشبة وحبسه.-دارقطنی ۱۸۰/۳-کذا مصنف عبدالرزاق.روایت است سارقی را نزد حضرت علی آوردند دستش راقطع کرد دوباره دزدی کرد حضرت علی پایش راقطع کردبارسوم درحالی که سرقت کرده بود نزد حضرت علی آورده شد علی فرمود:دستش را قطع نمی کنم اگردستش راقطع کنم با چه چیزی می خورد وباچه چیزی خودش را تمیز می کند اگرپایش راقطع کنم چگونه را می رود من ازخدا شرم می کنمسرانجام اوراتنبیه نموده زندان کردند.《روی أن سیدنا عمرأوتی بسارق أقطع الید والرجل قد سرق نعالا یقال له سدوم وأراد أن یقطعه فقال سیدنا علی :ٳنّما علیه قطع ید ورجل ،فحبسه عمررض ولم یقطعه》 -دارقطنی ۱۰۳/۳
-بیهقی ۲۴۵/۸ این چند مورد اجماعی صحابه بزرگوار بطورنمونه ذکرشدند وامت اسلام آنهارا تسلیم کرده وبرآنها عمل می نماید .این واقعات ودلایل مذکور علی الاطلاق برحجیت ٳجماع دلالت دارند.
بنابراین کسانی که حجیت شرعی ٳجماع را انکارمی کنند صرفا ازروی مکابره و تعصب می باشد.
↩ادامه دارد

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن