نقدمقاله های غیرمقلدین

چرا شما مقلدين از ائمه اربعه تقليد مي كنيد؟

متسلفین همواره به اهل سنت میگویند:
چرا شما مقلدين از ائمه اربعه تقليد مي كنيد و خود را حنفي،شافعي،مالكي و حنبلي مي ناميد…؟

و چرا از حضرات خلفاء راشدين كه علم و مرتبه آنها از ائمه اربعه بالاتر هست تقليد نمي كنيد…؟
و چرا خود را ابوبكري،عمري،عثماني و علوي نمي ناميد…؟

جواب اهل سنت :اين يكي از بزرگترين شبهه هاي متسلفين(غيرمقلدين)ميباشد و ممكن هست كه اين شبهه را بارها و بارها از متسلفين(غيرمقلدين) و روافض شنيده باشيد…

و جالبتر اينجاست كه اين شبهه را براي اولين بار روافض مطرح كردند و جواب اين شبهه را اگر حساب كنيم بالغ بر هشتصد(۸۰۰) سال پيش شيخ الاسلام بن تيميه رحمة الله عليه پاسخ داده اند….
اما امروزه اين شبهه روافض را فرقه جديد سلفي(اهل حديث) كه همان متسلفين و غيرمقلدين ميباشند ربوده و آن را براي جواناني كه علم و آگاهي ندارند براي فريب آنها مطرح مي كنند…

يكي از شانس و خوش قسمتي متسلفين اين ميباشد كه در زمان شيخ الاسلام بن تيميه رح اين فرقه اهل حديث وجود نداشت وگرنه اين متسلفين را هم به مانند روافض رد ميكردند….

شيخ الاسلام بن تيميه رح در كتاب خويش منهاج السنة النبوية اين شبهه را كه اول روافض و حالا متسلفين مطرح مي كنند پاسخ تفصيلي داده اند…
و اين كتاب منهاج السنة النبوية يكي از عظيم ترين كتاب هايي است كه در رد روافض و اهل تشيع نگاشته شده است لازم است ذكر شود كه اول مختصر جواب با ترجمه شبهات را خواهيم آورد و در پايان اصل عبارت عربي كتاب را خواهيم آورد….

شبهه اول:
مذاهب اربعه در زمان رسول الله صلي الله عليه و سلم و صحابه كرام رضي الله عنهم اجمعين وجود نداشته اند…؟!!!!

جواب شيخ الاسلام بن تيميه رح:
مسائل حضرات ائمه اربعه رحمهم الله همان مسائل هستند كه از رسول الله صلي الله عليه و سلم و صحابه كرام رضي الله عنهم نقل در نقل بيان شده اند و اين سخن كه حضرات ائمه اربعه رحمهم الله در زمان رسول الله صلي الله عليه و سلم نبوده اند چه حرجي وجود دارد…

امام بخاري،امام مسلم،امام ابوداود،امام حفص،امام بن كثير و امام نافع و غيرهم  ائمه كرام هم در زمان رسول الله صلي الله عليه و سلم نبوده اند…

شبهه دوم:
مقلدين مذاهب اربعه اقوال صحابه را رها كرده اند و قياس را بر آن ترجيح مي دهند؟

جواب از شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله:
‏اين دروغ بزرگ روافض ميباشد كتاب هاي مذاهب اربعه را ملاحظه بفرماييد كه علماي مذاهب اربعه به مراتب اقوال صحابه را ذكر كرده اند
و لهذا ائمه اربعه و جميع اهل سنت و الجماعت از اقوال صحابه رضي الله عنهم استدلال مي كنند و اين اقوال را براي خود حجت و دليل مي دانند و به آنها عمل مي كنند و در نزد ما(اهل سنت و الجماعت) خروج از اجماع صحابه كرام و مخالفت با آن جايز نمي باشد
حتي ائمه مجتهدين به طور عموم تصريح كرده اند كه براي ما خروج و مخالفت از اقوال صحابه جايز نمي باشد.
در حاليكه بالعكس مذهب فرقه جديد اهل حديث(غيرمقلدين)
اين است كه قول صحابي، فعل صحابي و فهم صحابي حجت و دليل نمي باشد
پس بر راه و روش اهل سنت چه كساني ميباشند؟
فرقه جديد به نام اهل حديث(غيرمقلدين) يا مذاهب اربعه؟

شبهه سوم:
مقلدين چهار مذهب را بوجود آورده اند در حالي كه در زمان رسول الله صلي الله عليه و سلم و صحابه رضي الله عنهم وجود نداشته اند؟

جواب از شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله:
‏‏اگر منظور روافض اين است كه ائمه اربعه چهار مذهب را بوجود آورده اند و با صحابه كرام مخالفت كرده اند اين كاملا اشتباه و دروغ ميباشد كه به ائمه اربعه اعتراض مي كنند بلكه هر كدام از ائمه با تقليد و اتباع از كتاب و سنت عوام را دعوت ميدادند و راهنمايي مي كردند
آيا تقليد و اتباع از داعي كتاب و سنت (معاذالله) شرك و بدعت ميباشد…؟

شبهه چهارم:چرا مقلدين مذاهب اربعه خود را ابوبكري،عمري و غيره نمي گويند يعني چرا مذهب ابوبكر و عمر و غيره را اختيار نمي كنند؟

جواب از شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله:
علت اين است كه ابوبكر و عمر و غيره رضي الله عنهم مسائل ديني را به صورت كتاب جمع آوري نكرده اند برخلاف ائمه اربعه كه خودشان يا شاگردان معتمد و معتبرشان تمام مسائل و اجتهادات بيان شده را به طور كامل جمع آوري كرده اند براي همين است كه نسبت اين مسائل به طرف ائمه اربعه ميباشد و اين مسائل و تقليد و اتباع كردن از آنها را حنفي،شافعي و غيره ميگويند.
در اينجا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله بعضي از وسوسه و شبهات شيطاني متسلفين(غيرمقلدين) را بر باد دادند و رسوا كردند كه اين مسائل بعدا به امام اعظم رحمه الله منسوب شده اند و اين مسائل از خود ايشان نمي باشند بلكه از رسول الله صلي الله عليه و سلم و صحابه كرام رضي الله عنهم ميباشند…

به طور مثال امام بخاري،امام مسلم،ابي داود و غيره كتاب امام بخاري امام مسلم و امام ابوداود را مرتب و مدون جمع كرده اندو در انتها با همراه امانت و ديانت احاديث رسول الله صلي الله عليه و سلم را جمع كرده اندبه اين خاطر است كه نسبت اين كتب متوجه آنان است اين نسبت اينگونه نميباشد كه معاذالله اين كتب را آنها خودشان اختراع و سخنانان خودشان ميباشد به طور مثال كتاب صحيح بخاري منسوب به امام بخاري اين به اين صورت نمي باشد كه احاديث اين كتاب از اقوال و آراء خود ايشان ميباشد و احاديث نيستند.پس اينگونه مسائل منسوب به ائمه اربعه را هرگز نمي توان گفت كه از آثار رسول الله صلي الله عليه و سلم و صحابه كرام نمي باشند.

امام بخاري رح در طول ۱۶سال همراه با محنت و مشقتي كه داشتند احاديث را جمع آوري كردند…

و حضرات ائمه اربعه و غيره هم با تمام مشقت و سختي كه داشتند مسائل فقهي را جمع و تدوين كرده اند كه به طرف آنها منسوب ميباشند نه اينكه از طرف خود آنها اختراع و ابداع شده اند…

قرائت امام حفص يا امام بن كثير و امام نافع و غيره اختراع خودشان نمي باشد بلكه قرائت اين قاريان كرام از حديث صحيح ثابت مي باشد…‏(ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ: ” ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﺮﻑ ﻓﺎﻗﺮﺅﻭﺍ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻨﻪ ”
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺃﺧﺮﺟﻪﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ:”ﺃﻗﺮﺃﻧﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﻓﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﺃﺯﻝ ﺃﺳﺘﺰﻳﺪﻩ ﻭﻳﺰﻳﺪﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﺮﻑ.‏)

و از حضرات صحابه كرام به طور تواتر منقول ميباشد لهذا نسبت اين قرائت ها به قاريان كرام اينگونه نمي باشد كه اين قرائت ها را خودشان اختراع و ايجاد كرده باشند و مسائل فقهي هم كه به ائمه اربعه منسوب ميباشند هرگز اختراع و ايجاد فقها نمي باشند.

شبهه پنجم:
حضرات صحابه كرام تصريح كرده اند كه قياس را ترك كنيد و فرمودند كه اولين قياس كننده شيطان بوده است….”أوّل من قاس إبليس”

جواب از شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله: ‏
جمهور علما قياس را اثبات مي كنند و ايشان فرموده اند كه از صحابه كرام اجتهاد بالرأي و قياس ثابت ميباشد طوري كه در ذم قياس هم از ايشان ثابت ميباشد لهذا هر دو قول صحيح ميباشند پس قياس مذموم آن است كه مخالف و معارض نص صريح باشد همانگونه كه به آن اشاره شد ‏(ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ‏)ﺍﻟﺦ ۰لهذا قياس ائمه اربعه و ديگر ائمه مجتهدين مخالف نص صريح نمي باشد‏ .

✔خلاصه جواب ها و تعبير و تشريح را ملاحظه كرديد و اين هم روشن شد كه فرقه جديد اهل حديث غيرمقلدين همه اين شبهات را از روافض گرفته اند و براي افراد عاقل و دانا واضح است كه همه اين شبهات باطل ميباشند كه شيوخ متسلفين يا غيرمقلدين آنها را براي فريب عوام الناس مطرح ميكنند
اگر در هر كدام از اين شبهات حق و درست ميبود قطعا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله به روافض عرض ميكردند كه اين شبهه شما حق است

ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ چرا عرض نكردند كه جناب رافضي اين شبهه شما حق ميباشد؟

و چرا تمام شبهات را باطل و فاسد قرار داده اند؟

به غرض امانت و ثبوت و دليل اصل عبارت شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله در قسمت دوم ذكر کرده میشود .
منبع: ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺃﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻟﺼﻔﺤﺔ،۱۳۳،۱۳۲،۱۳۱،۱۳۰،۱۲۹،۱۲۸ﺃﻟﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ‏
↩ادامه دارد…

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن