اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

جواب اعتراضات بر فضایل اعمال..بخش دوم

جواب اعتراضات بر فضایل اعمال..بخش دوم:

اعتراض:متسلفین ادعا می کنند کہ حضرت شیخ الحدیث واقعہ ی حضرت حنظلہ را متناقض و ضد ھم بیان کردہ اند

که در یک روایت ذکر و نام ھمسر و فرزند حضرت حنظله رض است و در روایت دیگر آمدہ کہ تازہ ازدواج کردہ بودند و بدون غسل جنابت شھید شدند…

جواب:متاسفانه مطالعه غیرمقلدین سطحی ھست و نمیدانند که به یک اسم چندین نفر وجود دارند …

در اصل دوتا حنظلہ رض  ھست،

یکی حنظلہ بن ربیع کہ کاتب وحی ھست

و دیگری حنظلہ بن مالک کہ فرشتگان او را غسل دادند…

مرقاہ شرح مشکوہ ج ۵ص۶۰لملا علیی قار حنفی، حاشیہ مشکوہ ص۱۹۷ الا اصابہ لابن الحجر العسقلانی ج ۱ص ۳۵۹) چنانچہ در کلام حضرت شیخ الحدیث ھیچگونہ تضاد و تناقضی وجود نداردو این اعتراض جهل وبی سوادی معترض را می رساند.

 

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.