بحث قرائت خلف الامام

قرائت خلف الامام (۱۰)

حدیث نهم:عن ابی هریرة رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلوة جهر فیها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم أنفاً فقال رجل: نعم! انا يا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم :اني اقول مالي أنازع القرآن فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فیماجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم موطاامام مالك ص۲۹ج۱، –نسائى شريف ص۱۰۶-ابوداود ص۱۲۱ج۱

،ترمذي ص۴۲،ابن ماجه ص۶۱،- كتاب القراءت ص۱۱۷

ترجمه:ازابوهره رضی الله عنه روایت است وقتیکه رسول الله صلی علیه وسلم ازیک نماز جهری فارغ شد فرمود: آیا کسی پشت سر من قرائت می خواند (باوجوداینکه تمام صحابه کرام موجود بودند)درمیان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یکی گفت بله یارسول الله صلی الله علیه وسلم من همراه شما می خواندم،رسول گرامی صلی الله علیه وسلم فرمود :بخاطر همین من (دردل)می گفتم که درقرائت قرآن چرا بامن منازعت ودرگیری می شود.پس ازاین ارشادرسول گرامی صلی الله علیه وسلم صحابه بزرگواررضوان الله تعالی اجمعین درنمازهای جهری قرائت نمي كردند.اين واقعه درنمازفجررخ داد،ملاحظه گردد.سنن کبری۱۵۷/۲-سنن ابی داؤد ۱۲۰/۱دراين نمازتقریبا تمام صحابه کرام حضورداشتندلیکن درمیان آنها فقط یک نفرپشت سررسول الله صلی الله علیه وسلم قرائت مي نمود واورا هم رسول اکرم ص بعدازنماز سرزنش ومنع کردند.اگرچنانچه دراقتدای امام برمقتدی قرائت واجب می بود هیچگاه پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم این صحابی را مورد سرزنش قرارنمی دادبلکه وی راتحسین می کرد.صحابه کرامی که دراقتدای رسول الله صلی الله علیه وسلم قراءة نمى كردند بنابرنظروقول عده ای همه آنهاتارک فرض بوده اندبایدرسول الله صلی الله علیه وسلم آنهاراسرزنش می کردومی فرمود :شما نمازهایتان رااعاده نمایید ولی بجای اینکه به تارکین فاتحه چیزی بگوید برعکس کسی که فاتحه میخواندموردسرزنش قرار داد-حالاازاین چنین اشخاص می پرسیم آیاتارک فرض قابل سرزنش است یا اداکننده فرض اگرچنانچه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای قراءة کردن مقتدی حکم می فرمود چرا قراءةپشت سررسول الله صلی الله علیه وسلم باعث منازعت وخلجان وتکّدرخاطر ایشان می شد؟ ورسول الله صلی الله علیه وسلم اظهارناراضگی وناپسندیدگی فرمود؟وچراشخص قاری راسرزنش وفعل اورا ناپسندیده گرفتوباعث خلجان رسول الله صلی الله علیه وسلم شدوازرسول الله صلی الله علیه وسلم بعیداست که چیزی امربفرمایدسپس نسبت به عمل آن اظهار نارضایتی نماید حاشاوکلا!

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 12 =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن