پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده برهرزه گوینده(۴)

اعتراض چهارم هرزه گو:استاداستادایشان ضعیف است.
پاسخ: من می گویم :به اعتبار حمادابن ابی سلیمان که صاحب میزان بیان کرده است استاد استاد امام ابوحنیفه رحمه الله حضرت انس صحابی بزرگوار رضی الله عنه می باشدقطعا منظورش ایشان نبوده است وگرنه اکنون  قیامت برپاخواهدشد زیرا تمام  صحابه عدول اندوکسی جرأت ندارد درمودرد آنان كلام كند بجزمعاند .
لیکن منظورمعترض حضرت ابراهیم نخعی است زیرا ایشان نیز استاداستاد امام ابوحنیفه هستند.همانطورکه ازعبارت میزان ظاهر است.
خواننده محترم !دیدگاه محدثین را متعلق به ابراهیم نخعی ملاحظه کن.حافظ ذهبی درمیزان الاعتدال ص ۳۱۱ می گوید:《قلت واسقر اﻷمرعلى أن إبراهيم حجة 》
ترجمه:من می گویم :همگی اتفاق نظردارندکه ابراهیم نخعی حجت است.یعنی روایات واحادیث ایشان معتبراند.
حافظ بن حجر درتهذیب التهذیب بیوگرافی ایشان رابابسط بیشتری به قیدقلم آورده وتوثیق ایشان را باتاکیدزیادی باثبات رسانیده است.اگرتهذیب دردسترس نیست به کتاب تعلیق ممجد ومسندامام اعظم مراجعه کنید تاحقیقت برای شما کوردلان روشن شده وازدروغ پردازی‌ تان احساس ندامت کرده به جرگه اهل حق ملحق شوید.
حافظ بن حجر درتقریب التهذیب می گوید:《ابراهیم بن یزیدبن قیس الاسودالنخعی أبوعمران الكوفي ألفقيه ثقة إلاأنه يرسل كثيرا من الخامسة مات سنة ست وتسعين وهوإبن وخمسين أونحوها》.
ترجمه:ابراهیم نخعی کوفی فقیه وثقه هستنداکثراحادیث مرسل بیان می کرد.
معلوم شدکه ضعیف نیست.

درتهذیب حافظ بن حجر می فرماید: 《مفتی أهل الكوفة كان رجلا صالحا فقيها قال اﻷعمش كان خيرا فى الحديث وقال الشعبي :ماترك أحدا أعلم منه وقال أبوسعيدالعلائي هومكثرمن اﻹرسال وجماعة صححوا مراسيله》.
[ترجمه:ابراهیم نخعی فردی نیکوکار، فقیه و مفتی مردم کوفه بود.

اعمش می گوید:درروایت حدیث خیلی نیکوبود.شعبی می گفت:پس ازخودم هیچ کسی را دانشمندترازایشان بجانگذاشتم.سعیدعلایی می گوید:وی به کثرت حدیث مرسل بیان می کردجماعتی ازائمه حدیث روایات مرسل وی راتصحیح نموده اند. باحضرت بی بی عایشه ملاقات  داشته اندحضرت زیدبن ارقم واصحاب دیگررا نیزملاقات کرده اند چنانکه درمیزان وتهذیب التهذیب غیره بیان شده است.لذا درتابعی بودن ایشان هیچ تردیدی نیست.
خلاصه:ابراهیم نخعی ، ثقه، صالح، خیرالحدیث ،حجت وراوی صحاح است اگربنابرزعم معترض ضعیف بود اعتمادواطمینان ازروایات صحاح سلب می شد بویژه نسبت به روایات صحیح بخاری ایمان وایقان است.
اعتراض پنجم هرزه گو:پسرونوه ی ایشان ضعیف است.
پاسخ: خواننده محترم توثیق حماد بن ابی سلیمان وابراهیم نخعی توضیح داده شد وتعصب هرزه آشکارشد اکنون درمورد فرزند ونوه ی امام صاحب به گفتگو خواهیم پرداخت.
علامه ذهبی درکتاب میزان پس ازنقل قول ابن عدی ، قول خطیب بغدادی را نقل نموده است.《قال الخطيب حدث عن عمربن ذرومالك بن مغول وإبن إبي ذئب وطائفة وعنه سهل بن عثمان العسكري و عبد المؤمن بن على الرازي وجماعة ولي قضاء الرصافة وهو من كبارالفقهاء قال محمد بن عبد الله الانصاري ماولي القضاءمن لدن عمر إلى اليوم أعلم من إسماعيل بن حمادقيل ولا الحسن البصري قال والحسن البصري.》
ترجمه:خطيب اظهار مى داردنوه ی امام ابوحنیفه ، اسماعیل فن حدیث را نزد جماعتی ازمحدثین چون عمر بن ذر، مالک بن مغول و ابن ابی ذئب فراگرفته اند . وتعدادی ازمحدثین مانند سهل بن عثمان عسکری وعبدالمومن بن علی رازی علم حدیث را نزدایشان(اسماعیل) حاصل نموده وروایت کرده اند. ایشان یکی ازکبارفقهاء وقاضی شهررصافه بود .
محمد بن عبد الله انصای می گوید:اززمان عمربن خطاب تا امروز هیچ شخصی عالم تر وداناترازاسماعیل بر عهده قضاوت ننشسته است. پرسیده شد ازحسن بصری هم عالم تر بود؟
پاسخ داد آری! ازحسن بصری هم عالم تر بود. این ازعلم ودانشمندی نوه اش بود.اما درمورد فرزندش حماد توجه کنید.

《وبعض المتعصبین ضعفوا حمادا من قبل حفظه کماضعفوا أباه اﻹمام لكن الصواب هو التوثيق لايعرف له وجه في قلة الضبط والحفظ وطعن المتعصب غيرمقبول 》.تنسيق النظام ص۱۳٫
ترجمه:عده ای ازمتعصبین حماد بن ابی حنیفه را ازناحیه حفظ ضعیف قرارداده اند همانگونه که امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی را بنابرتعصب ضعیف گفته اند اما واقعیت آنست که حماد ثقه است وآنها برای قلت ضبط و حافظه اش هیچ سببی را بیان نکرده اند.
لذا جرح وطعن  شخص متعصب وعقده ای مردود وغیرقابل پذیرش است.
درمباحث آتی دررابطه با ایشان بیشترتوضیح خواهیم داد اینجاصرفا  جهت آگاهی مقداری بیان شدکه کسانی که با امام ابوحنیفه مرتبط اند بنابر تعصب ضعیف ومجروح قرارداده شده اند.
هیچ محدثی نیست که درمورد اوکلام کرده نباشند محدثین بلند پایه ای مانند امام مالک ، امام شافعی وامام بخاری وغیره نیزازجرح درامان نبوده اند. اگراین محدثین مذکورکه درموردآنها کلام شده است ضعیف اند پس ضعیف بودن امام ابوحنیفه وفرزندش ( حماد)ونوه اش ( اسماعیل)واستاد ایشان واستاداستاد وی بجا و درست است  وهرپاسخی را که معترض عقده ای درمورد امام بخاری وشافعی وامام مالک ودیگران ارائه می دهد پاسخ مانیزدرباه ی امام ابوحنیفه ومتعلقین اش همان است.
اینجامیدان علم وتحقیق است نه میدان فحش وناسزاگویی، شایستگی وصلاحیت، هرگزبابی ادبی و هرزه گویی ثابت نخواهد شد
بقول شاعراردو زبان:
نه خنجراٹهے نه تلواران سے/
یه بازو مرےآزمائےهوئےهیں/

ترجمه:این بازوی های قوی  من هرنیزه وشمشیری را آزموده اند.
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 9 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن