پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده:(۱۱)

اعتراض هشتم هرزه گو:آری ! اصحاب ابوحنیفه بجای خود بلکه تمام اهل کوفه درعلم حدیث بینش وآگاهی نداشتند.چنانکه درتدریب الراوی صفحه ۱۳آمده است درروایات اهل کوفه ناخالصی است وخطیب بغدادی می گویند درروایات اهل کوفه خیلی ناخالصی است.

پاسخ:این کارازتوآید مردان چنین کنند.خوانندگان طبق گفته ایشان بایستی بطورکلی ازعلم حدیث دست بکشیم بلکه صحیح بخاری ، صحیح مسلم .ترمذی، ابوداود، نسائي ،ابن ماجه وبقیه کتب حدیث را معتبرندانیم چون اهل کوفه درعلم حدیث ضعیف وتمام روایات آنان ضعیف وناخالصی دارند .لیکن علی رغم انف معترض بدبخت  کتب صحاح سته مشحون ازروایات اهل کوفه هستند.بالاخص اکنون نسبت به شیخین ( بخاری ومسلم )بی اعتمادشوید.بقول معترض اگرتمام روات کوفه قوی الحافظه ، عادل، حافظ، وثقه نیستندآنگاه چرا این بزرگواران ازاهل کوفه روایت نقل نموده اند.حال بطورنمونه چندتا روایت ازمحدثین کوفه جهت اطمینان نقل می کنم تامقداری نسبت به عقل خام معترض روانی گریسته شود.
۱-علقمة بن قیس نخعی کوفی ثقة ثبت فقيه عابد روى له الستة》{تقريب}

۲-قاسم بن مخيمرة ابوعروة همداني كوفي ثقة فاضل روى له البخاري ومسلم واﻷربعة . تقريب}.
۳-عبدالرحمن بن ابي ليلي اﻷنصاري كوفي ثقة روى له الستة . {تقريب}
۴-صلة بن زفرعبسي كوفي ثقة جليل روى له الستة . {تقريب}
۵-شفيق بن سلمة اﻷسدي كوفي ثقة مخضرم روى له الستة. تقريب}
۶- شريح بن هانئ حارثي كوفي مخضرم ثقة . {تقريب}
۷- شريح بن النعمان ضائدي كوفي . {ترمذي}
۸- شريح بن الحارثي كندي كوفي قاضي وشريح بن هاني كوفي . ترمذي}

۹- سعيد بن جبير أسدي كوفي ثقة ثبت فقيه روى له الستة .تقريب}
۱۰- سالم بن أبى الجعد غطفاني أشجعي كوفي ثقة روى له الستة تقريب}
۱۱- سائب بن مالك والد عطاء كوفي ثقة {تقريب}
۱۲- سفيان بن عيينة ثقة حافظ فقيه امام حجة روى له الستة تقريب} دراصل متولد كوفه است (ضياءالساري.
۱۳- حبيب بن أبي ثابت أسدي كوفي ثقة فقيه جليل روى له الستة . {تقريب{
۱۴- محمد بن المنتشر همداني كوفي ثقة. {تقريب{
۱۵-مسعر بن كدام هلالي كوفي ثقة ثبت فاضل روى له الستة . تقريب{
۱۶- مسلم بن صبيح أبوالضحى عطاء همداني كوفي ثقة فاضل. تقريب{.
۱۷- موسى بن أبى عائشة همداني كوفي ثقة عابد روى له الستة . {تقريب{
۱۸- منصور بن المعتمرسلمي كوفي ثقة ثبت روى له الستة. تقريب}. أثبت أهل كوفه است ترمذي
۱۹- محارب بن دثار سدوسي كوفي قاضي ثقة إمام زاهد روى له الستة. {تقريب}.
۲۰- عثمان بن عاصم بن حصين أسدي كوفي ثقة ثبت سني روى له الستة {تقريب}.نظيرايشان درروات صحيحين يافت نمي شود نووي شرح مسلم
اسم بیست محدث برجسته اهل کوفه رابه قید قلم درآوردم که تمام محدثین حافظه، ثقاهت، عدالت، ضبط حدیث، فقاهت واتقان آنها را پذیرفته واعتراف می کنند.این بزرگواران کسانی هستند که امام بخاری ومسلم ،ابوداود ترمذی ،نسائي ،ابن ماجه وديگر محدثین درکتابهایشان به کثرت احادیث روایت کرده اند.این نامبردگان راویانی هستند که کسی نمی تواند کوچک ترین اشکال وتنقیصی را درآنها ثابت نماید .این محدثین شخصیتهایی هستند که احادیث ایشان به نسبت بقیه راویان مستندتر وداری اهمیت بیشتری هستند .این محدثین فرزانگانی هستند که مدارکتب حدیث بویژه مدار روایات کتب صحاح سته براین بزرگواران است.
بنابراین بازکردن دهن بی موقع که درتمام روایات واحادیث اهل کوفه ناخالصی وکدورت است غلط محض است وهیچگاه منظور خطیب بغدادی وصاحب تدریب این نبوده است بلکه این قول نقلا وعقلا مردود است کسی که ذره ای ضریب هوشی وعقل دارد به این اعتراض بی جا توجه نخواهد کرد.
نیزاین جرح مبهم است که مقبول نیست چنانکه قبلا بیان کردیم. بلکه هدف غیرمقلدین ازطرح این گونه مسایل عوام فریبی است وگرنه بیان واظهارحق   این گونه نیست  هرنوع عداوت وکینه که نسبت امام ابوحنیفه رحمه الله دارند بلغورکنند .
غیرمقلدین این پنبه را گوششان دربیارند*لکل فرعون موسی*درمقابل هرفرعونی موسایی هست.آزآنجایی که خوی بد دارند چاره ای ندارند.
نیش عقرب نه ازپی کین است/
مقتضای طبیعتش این است /
این است سرمایه و مبلغ علم لامذهبان براین مبنا خویش را اهل حدیث نامیده می گویند:مااهل حدیثیم ودغا را نه شناسیم.
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن