مسائل گوناگوننقدمقاله های غیرمقلدین

انحرافات ذاکرنائیک.(۳)

ذاکرنائیک می گوید:
‌★فهم قرآن منحصربه علماء نیست. به دلیل :ولقد یسّرنا القرآن للذکر.
پاسخ به تحریف دکتر:↯
استدلال دکترذاکرنائیکازآیه (ولقدیسّرنا القرآنَ للذِّکر)مبنی براینکه قرآن کتابی ساده
وآسان است ونیازی به دانستن هیچ علم وفنی جهت تفسیر ندارد.هرکسی باخواندن متن آن به راحتی می تواندبه مطالب ومفاهیم آن پی ببرد ،مغالطه ی بزرگی است که ناشی ازکوته فکری وسطحی نگری ایشان است.
زیرا آیات قرآن بردو نوع هستند.
۱)-نصایح عمومی،داستان های آموزنده ومضامین عبرت آمیز ;بی تردید اینگونه آیات ساده وآسان هستندوشخص آگاه به زبان عربی به راحتی می تواند
معنای آنها را درک وازآنها نصیحت حاصل کند،بلکه با مراجعه به ترجمه های مستند قرآن نیزمی توان تاحدودی این نیازرا برطرف ساخت.
درآیه ی (ولقدیسّرنا القرآن للذّکر)همین نوع آیات مراد هستندچنانکه خود قرآن کریم
کلمه «لِلذِّکرِ» -برای پند پذیرفتن-این مطلب راهمچون روز روشن واضح نموده است.
۲)-نوع دوم :آیات مشتمل براحکام ،قوانین،عقائد و مضامینی می باشد که فهمیدن
درست آنها واستنباط أحکام ومسایل ،کارهرکس نیست.
بدون بصیرت ورسوخ درعلوم اسلامی نمی توان به این مهم دست یافت .
صحابه بزرگوار رضی الله عنهم که زبان مادری شان عربیبود وبرای فراگیری آن نیازبه  آموزش نداشتند لیکن زمان های طولانی را صرف یاد گیری قرآن ازحضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می کردند.
چنانکه علامه سیوطی نقل می گوید: صحابی می فرماید:
«تعلّمنا القرآنَ والعلمَ والعملَ جمیعاً» ماقرآن ،علم وعمل،همه را باهم آموختیم .
برخی اعتراض می نمایند که چرا تشریح وتفسیرقرآن در ٳنحصارعلماء باشد؟
درصورتی که قرآن کتاب تمام انسانهاست ،جهت هدایت و روشنگری نازل شده است هر کس طبق فهم خویش حق استفاده ازآن را دارد؟
پاسخ: این اعتراض هم بسیارسطحی واحساساتی ،به دورازواقع گرایی وعقلانیت است.درست است که قرآن سرمایه هدایت برای تمامی بشریت است اما نه به این معنا که هر ابجدخوان وبیسوادی بی آنکه أهلیتی برای این کار سترگ داشته باشد که مسایل دقیق ،قانونی وکلامی را ازآن استنباط کند.
مثل این است که شخصی که کمترین اطلاعی ازحقوق ،فلسفه وپزشکی ندارد به کتاب های نوشته شده دراین زمینه  اعتراض کند که چرا این کتاب هایی که جهت بهره برداری عموم نگاشته شده اند در اختیارحقوقدانان ،فلیسوفان وجامعه پزشکان قرار دارند؟
برنبود عقل وبینش چنین معترضانی جزآنکه ماتم گرفته شود کاری نتوان کرد.
علوم القرآن:مفتی تقی عثمانی بااندکی تصرف)
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + چهارده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن