عقیده

مسئله عقیده(۱)

تعریف خبرواحد.
مسائل زیادی برمسئله عقیده مرتب می شود.علی الاطلاق عقیده ازخبرواحد ثابت نمی شود;مراد از خبر واحد آن است که محتف بالقرائن نباشد.وآن راتلقی بالقبول  حاصل نشود.وهمچنین ازاقسام خمسه خبرمتواترنباشد.امام العصرانورشاه کشمیری متواتررا چهارقسم بیان نموده اند علامه شاطبی در‌”موافقات “قسم پنجم را افزوده اند،
ازاین قسم خبرواحد عقیده ثابت نمی شودزیرا این چنین خبرواحد که علی الاطلاق خبرواحدباشد ،مفیدعلم قطعی ویقینی نمب باشد بلکه مفید ظن است .
درکتب مصطلح الحدیث است《الخبرالواحد لایفید ٳلّا الظنّ،والظنُّ ینافی القطع》خبرواحد صرفا فایده ظن را می دهد وظن بایقین منافات دارد.
البته اگرخبرواحد را تلقی بالقبول حاصل شود آن گاه مفیدعلم قطعی ویقینی است زیرا قاعده وقانون براین است《خبرالواحد اذا تلقته الأمة بالقبول یفید العلم الیقینی》(۱)
وقتی که خبرواحد را تلقی بالقبول حاصل شود(تعامل امت برآن باشد)فایده علم یقینی را می دهد.
علامه ابن قیّم رحمه الله با این تقسیم مخالفت نموده می گوید: ٳثبات الفروع بأخبار الأحاددون الأصول وغیرذالک ،وکل تقسیم لایشهدله الکتاب والسنّة وأصول الشرع بالٳعتبارفهوتقسیم باطلٌ یجب ٳلغاؤه، وهذا التقسیم أصل من من أصول ضلال القوم،فٳنّهم فرّقوا ماسمّوه أصولا وماسمّوه فروعا.(۲)
تعریف عقیده.
۱-《الحکم الذی لایقبل الشک فیه لدی معتقده ،والعقیدة فی الدین مایقصدبه الٳعتقاد دون العمل کعقیدة وجوداللّه وبعثه الرسل》(۳)
عقیده آن حکم جازم وپخته را گویند که نزد معتقد آن شک وتردید راه داشته نباشد.
۲-《 العقیدة هی القضیة التی تصدق بها》(۴)عقیده آن قضیه را می گویندکه در درجه تصدیق قرارداشته باشد.
۳-صاحب ‌”نبراس”تعریف دیگری راذکر می کند 《وقدتطلق علی نفس التصدیق》(۵)عقیده برنفس تصدیق نیزاطلاق می گردد.
۴-العقائد:مایقصدفیه الاعتقاد دون العمل(۶)درعقیده عمل نیست، بلکه نفس اعتقاد مقصود است.
۵-ربط القلب علی الثابت الذی لایمکن أن یطرأ علیه فی وقت من الأوقات خطأٌ أو غبنٌ پایبندکردن قلب با حکمی ثابت، که هیچ گاه برآن خطاء وغبن وضرر طاری نشود.
۶-مفسرین بزرگوارنیز ام العقائد; ایمان بالغیب را به تصدیق،تفسیرنموده اند.
《الذین یؤمنون بالغیب》أی یصدّقون بالغیب.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
۱)-مجموعه رسائل لکنهوی ۴۰۳/۴
۲)-مختصرالصواعق المرسلة ۴۸۹
۳)-القاموس الفقهی ۲۵۶
۴)-النبراس ص۱۰
۵)-التعریفات للجرجانی ص۸
۶)-تفسیرجلالین ص ۴ قدیمی
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + سه =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن