مسائل گوناگون

سلف به چه کسانی گفته می شود؟

سلف به چه کسانی گفته می شود؟
سلف به علمای سیصد سالی گفته می شود، كه به نام «صحابه، تابعین وتبع تابعین یاد می شوند، و به عبارت دیگر سلف به علماءومجتهدین «قرن اول، دوم وسوم » هجری قمری گفته می شود، كه
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) از آن ها به نیكی یاد كرده وبه فضل وبرتری وحقانیت ایشان گواهی داده چنین فرموده اند.
عَنْ عَبْدِالَّلهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه وسلم) قَالَ: «خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِی، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ، ثُمَّ یَجِیءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ یَمِینَهُ وَیَمِینُهُ شَهَادَتَهُ »
صحیح بخارى حدیث ۲۶۵۲ .
همچنین به روایت سیدنا عمران بن حصین چنین لفظ آمده است قال رسول الله (ص) خَیْرَُ أُمَّتِی قَرْنِی، ثُمَّ الَّذینَ یَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذینَ یَلُونَهُمْ.
صحیح بخاری در ابتدای كتاب فضائل صحابه حدیث/ ۳۶۵۰ .
ترجمه: از عبدالله بن مسعود و عمران بن حصین روایت است كه رسول اكرم (ص) فرمود: «بهترین مردم، كسانی هستند كه در عهدو زمان من زندگی میكنند، )مراد از این گروه صحابه هستند.
وبعد، كسانی كه بعد از آنها می آیند تابعین و سپس كسانی كه پس از آنها می آیند تبع تابعین. و بعد از آنان، كسانی می آیند كه گاهی قبل از سوگند خوردن، گواهی می دهند و گاهی قبل از گواهی دادن، سوگند می خورند ». یعنی تقوا ندارند و به راحتی گواهی می دهند و سوگند می خورند.
با توجه به حدیث ذكر شده، تعریف سلف صالح، امامان چهارگانه مذاهب اهل سنت «سیدنا امام اعظم ابوحنیفه، امام مالك، امام شافعی وامام احمد » را نیز در بر میگرد، چون این امامان همگی در این
سه قرن یعنی در خیرالقرون زندگی خودرا سپری كرده اند. واز اهل خیرالقرون بودند.
امام اعظم ابوحنیفه از جمله تابعین است، كه در سال ۸۰ تولد ودرسال ۱۵۰ وفات نموده است. وزندگی خویش را در قرن اول ودوم سپری كرده است.
امام مالك از جمله تبع تابعین است، كه در سال › ۹۰ %

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن