حجیت اجماع و قیاس

پاسخ به تحریف لفظی و معنوی لامذهبان افراطی درمورد توسل

پاسخ به تحریف لفظی و معنوی لامذهبان افراطی  درمورد توسل

توسل در عقیده اهل سنت و جماعت:

ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺫﺍﺕ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺩﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ

‏(ﺍﻟﺪﺭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻣﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺟﻠﺪ ۶ ﺻﻔﺤﻪ ۳۹۶ ‏)

 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :

ﯾﮑﺮﻩ ﺍﻥ ﯾﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﯽ ﺍﺳﺎﻟﮏ ﺑﺤﻖ ﻓﻼﻥ ﺍﻭ ﺑﺤﻖ ﺍﻧﺒﯿﺎﺋﮏ ﻭ ﺭﺳﻠﮏ ﻭ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺒﯿﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻌﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ

ترجمه:

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺮﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺍﺯﺗﻮ ﺑﺤﻖ ﻓﻼﻥ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺑﺤﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺳﻮﻻﻧﺖ ﻭﯾﺎ ﺑﺤﻖ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﺸﻌﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻣﺸﮑﻠﻢ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﯽ ‏

( ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﯿﺪﻩ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ۲۳۴ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﻩ ﺟﻠﺪ ۲ ﺻﻔﺤﻪ ۲۸۵ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﮐﺒﺮ ﺻﻔﺤﻪ ۱۹۸‏)

 

ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺠﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﮑﺮﻭﻩ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﻋﺰﺕ ﻋﺮﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺤﻖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﻧﺖ.

( ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﻔﺤﻪ ۸۲

ﺷﺮﺡ ﻓﻘﻪ ﺍﻻﮐﺒﺮ ۱۹۸)

پاسخ عبارت فوق:   حق دو معنی دارد :

  1. حق وجوب و لزوم

۲-حق به معنی حرمت وعظمت .

معنای اول حقیقی است و معنای دوم مجازی است.

 

به اعتبارمعنای اول با الفاظ بحق نبی و حق ولی دعا خواستن جایز نیست بلکه مکروه است ؛ زیرا هیچ حقی از طرف نبی و ولی برخداوند واجب ولازم نیست و مطلب عبارت درمختار و هدایه همین معنای نخست است.

 

لیکن متسلفین ازطرف خود در معنای  به حق نبی و حق ولی، تصرف نموده آنرا به توسل نبی و ولی معنی کرده وآنرا ناجایز گفته اند سپس این داوری را به صاحب هدایه و درمختار منسوب نموده اند.

چقدرظلم و خیانت بزرگی رامرتکب شده اند.

حال آنکه عبارت هدایه و درمختار اینطورنیست که آنها می گویند بلکه آنرا قیچی✂ نموده اند; یعنی تحریف معنوی و لفظی .

 به اصل عبارت درمختار  را ملاحظه فرمایید :

(کره قوله بحقّ رسلک وانبیائك وأوليائك أوبحق البيت✂️ ﻷنّه لاحق للخلق على الخالق تعالى.

درمختار كتاب الحظرواﻹباحة )

ج ۶ ص ۷۱۶چاپ دارالفکربیروت.

ترجمه: مکروه است که آدمی هنگام دعا بگوید: خدایا به حق پیامبران و انبیاء واولیاء ات یا به حق بیت الله ، چون مخلوق هیچ حق واجبی برخالق (آفریدگار) ندارد.

 

در ردالمحتار همین صفحه; مطلب فوق توضیح داده است:

《إنّه لاحقّ لهم وجوباعلى الله تعالى ، لكنّ الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله ، أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة ، وقدقال الله تعالى》{وابتغوا إليه الوسيلة}.

همان صفحه

ترجمه:زیرا آفریدگان هیچ حق لازمی برآفریدگارندارند لیکن خداوند ازلطف و کرمش برای آنها حقی گذاشته است.

چنانکه پیامبرص فرمود:

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلثةٌ حقٌ على الله عزوجل عونهم المكاتب الذي يريد اﻷداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله.

نسائي و إبن ماجه .

ترجمه:پیامبرص فرمود :

سه گروه ازمردم چنان اند که برخداوند لازم هست که آنهارا مساعدت و کمک نماید .

۱-آن غلام مکاتبی که نیت دارد که بدل کتابت را پرداخت کند.

۲-کسی که هدفش از ازدواج پاکدامنی و حفظ عفت باشد

۳-مجاهد در راه خدا.

اما حق به معنای دوم :

یعنی حرمت وعظمت ، که ازباب وسیله وتوسل است (بنابراین دعا خواستن ازالله به وسیله حرمت وجایگاه انبیاء و اولیاء جایزاست چون این حرمت وجایگاه انبیاء پس ازمرگ آنها نیزباقی است به خاطر وفات این حرمت وعظمت پایان نمی یابد)

به دلیل :

وابتغوا الیه الوسیلة

مائده/۳۵

 نکته آخر:

لازم نکرده غیرمقلدین باتحریفات و قیچی کاری های خود از کتب ما به ما درس عقیده بدهند. نخست کتب خودشان را نیم  نگاهی بیندازند غیرمقلدین که شعارسلفیت را سرمی دهند خیلی جای تاسف و حیرت است که از خانه خود خبر ندارند .

پیشوای آنان مولانا سیدنذیر  حسین متوفای سنه ۱۳۲۰هج

درمعروف ترین کتاب خود، درپایانش می نویسد:

《هذا آخرما ألهم الله خالق الثقلين عبده العاجزمحمد نذيرحسين بجاه سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم.

معيارحق ۳۱۹مكتبه نذيريه.

ترجمه: این پایان آن چیزهایی است که آفریدگار انسان ها وجن ها بر بنده ناتوان نذیرحسین الهام کرد خدا ایشان را به توسل وجاه وعظمت سرور انس وجن عافیت وسلامتی دارین عطاءفرماید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 9 =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن