اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

غیر مقلدان دروغ گفتند(کذبوا)

غیر مقلدان دروغ گفتند(کذبوا)

قالوا السلف الصالح واعطونا فتاوى ابن باز وابن عثيمين والالباني والفوزان وصرفونا عن ابي حنيفة ومالك وشافعي واحمد،  مهد السلف الصالح وحرضونا لترك المذاهب الاربعة،  نهج السلف الصالح، ودعونا لاخذ مذهب اللامذهبية (السلفية) ما ابشع كذبتهم.

دروغ گفتند:

گفتند سلف صالح! اما فتوای ابن باز، ابن عثیمین، ألبانی و فوزان را برای ما ارایه دادند.

و از فتوای سلف صالح، امام اعظم ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ما را باز داشتند.

ما را به ترک مذاهب چهارگانه و ترک منهج سلف صالح تشویق نمودند و به سوی لامذهبیت فراخواندند .

چه دروغ زشتی !

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.