اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

نزد غیرمقلدان متعه(صیغه) جایز است

نزد غیرمقلدان متعه(صیغه) جایز است

«و کذلک بعض اصحابنا فی نکاح المتعه فجوزوها لانه کان ثابتا جایزا فی الشریعه کما ذکره فی کتابه {فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهم} قرأه ابی بن کعب و ابن مسعود فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی یدل صراحه علی اباحه المتعه فالاباحه قطعیه لکونه قد وقع الاجماع علیه و التحریم ظنی»

نزال الابرار:۲/۳

همچنین برخی از یاران ما نکاح متعه را جایز قرار داده اند؛ زیرا این نکاح از نگاه شریعت جایز و ثابت است، همچنانکه در قرآن بیان شده است {فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهم} حضرت ابی بن کعب و ابن مسعود قرائت نموده است که «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی» این به صراحت دلالت بر جواز متعه می کند پس مباح بودن متعه قطعی است؛ زیرا اجماع بر آن واقع شده است و تحریم متعه ظنی است.

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.