اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

آیا در زمان صحابه تقلید وجود داشت؟

آیا در زمان صحابه تقلید وجود داشت؟

پاسخ: در زمان صحابه کرام و تابعین رضی الله عنهم عمل بر تقلید مطلق و تقلید شخصی هر دو جاری بود وبرای هر دو مثالهای زیادی وجود دارد. چون در آن وقت هر دو نوع تقلید جایز بودند. در زمان حال تقلید مطلق جایز نیست بلکه تقلید شخصی واجب است یعنب فقط از یک مجتهد معین تقلید کند زیرا اگر فعلا تقلید مطلق جایز قرار داده شود حال آنکه معیار تقوا و خداترسی وجود ندارد که در زمان های اول بوده است.

پس مردم به جای این که بر شریعت عمل کنند از خواهشات نفسانی خودشان پیروی می کنند و در هر مسئله قول امامی را انتخاب می کنند که آسان باشد.

با این روش به جای پیروی و اتباع شریعت، پیروی از خواهشات نفسانی انجام می شود، درحالکیه هدف از تقلید(اتباع شریعت) است.

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.