اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

هدف از تقلید چیست؟

هدف از تقلید چیست؟

پاسخ: هدف از تقلید فقط این است که احکامی که معانی مختلف دارند و از قرآن و حدیث ثابت هستند، برای تعیین کردن یک معنای معین آن به جای استفاده از رأی شخصی خود بر رأی مجتهدی صالح از سلف اعتماد کند.

واضح است که این روش دوم خیلی محتاطانه و درست است، زیرا اوصافی که ائمه مجتهدین متقدمین داشته اند مانند : علم، فهم، تقوا، للّهیت، حافظه، ذهانت، دینداری و نزدیکی زمان رسالت.

اما برای مردم بعدی به ویژه مردم امروزی این اوصاف را ندارند. چنانکه اعتمادی که بر ائمه مجتهدین می شود بر مردم بعدی نمی شود و نه انسان بر خود چنین اعتمادی دارد.

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.