اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

چرا فقط از ائمه اربعه پیروی شود؟

چرا فقط از ائمه اربعه پیروی شود؟

پاسخ: ائمه مجتهدین زیادی بوده اند اما فقط از چهار امام;  ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد رحمهم الله تقلید می شود، زیرا فقط مذاهب فقهی همین چهار امام به شکل مدون محفوظ است و مذاهب فقهی ائمه دیگر به این شکل مدون و محفوظ نیستنو وعلمای مذاهب آنها وجود ندارند که به وقت نیاز به آنها مراجعه شود. از این رور برای مردم تقلید از یک امام از ائمه اربعه واجب است.

نکته: ائمه مجتهدین را بد گفتن، تقلید ازآنان را شرک قرار دادن و اگر کسی با وجود نداشتن استعداد و صلاحیت اجتهاد، به راه راست از قرآن و حدیث، احکام را غلط استنباط کند و عمل نماید با انجام این امور انسان را از مسلک اهل سنت و جماعت بیرون می کند و در گروه اهل بدعت و هواء داخل می نماید.

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.