اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

تقلید در چه مسایلی صورت می گیرد؟

تقلید در چه مسایلی صورت می گیرد؟

پاسخ:  تقلید فقط در مسایا فرعی شریعت صورت می گیرد.

اما از احکامی که با تواتر ثابت هستند تقلید نمی شود و همچنین در عقاید اساسی دین و نصوص قرآن وسنت که قطعی الدلاله و غیرمعارضه باشند تقلید نمی شود.

ائمه ی مجتهدین را شارع، معصوم و مانند پیامبران از گناه پاک پنداشتن قطعا اشتباه هست. آنان شارع، معصوم و پاک از خطا نیستند بلکه در اجتهاد آنان احتمال خطا و صواب وجود دارد ولی در اجتهاد خطا هم به آنان ثواب می رسد که ثواب اجتهادشان است.

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.