اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
اشاره انگشت در نماز
اشاره انگشت در نماز(۳)

۱۳۹۴-۰۷-۲۸

مــــــــــوضوع:اشاره انگشت در نمازبخش سوم: اصل متن حدیث روایت شده از طریق زائده بن قدامه و توضیح بیشتر درباره ضعف آن. امام احمد در مسندشجلد ۴صفحه ۳۱۸و نسائی درشماره ۸۸۹حدیثی روایت می کنند که از طریق زائده بن قدامه به شکل زیر میباشدعن زائده بن قدامه ثنا عاصم بن کلیب أخبرنی ابی أن وائل بن […]

حرکت دادن انگشت سبابه در نماز(۲)

۱۳۹۴-۰۷-۲۸

مـــــوضوع : حرکت دادن انگشت سبابه در نمازقسمت دوم لفظ (یحرّکها) در روایت بخش قبلی امده است شاذ استزیرا فقط آن را زائده بن قدامه از بین ۱۲ نفری که از عاصم بن کلیب روایت کرده اند،روایت و بیان کرده است.و در باقی ۱۱ روایتی که راویان دیگر از عاصم بن کلیب روایت کرده اند […]

اشاره انگشت در نماز(۱)

۱۳۹۴-۰۷-۲۸

مــــــــــوضوع :اشاره انگشت در نماز: بخش اول: امروزه یکی از نماد ها و علامت های تشخیص غیر مقلدین از اهل سنت و جماعت،حرکت مستمر انگشت شهادت در نماز است! وقتی که دلیل این کارازآنها پرسیده می شود می گویند: سنت است.و براهل حق خصوصا حضرات احناف ،شوافع وحنابله طعنه می زنند که حنفی ایشان تارک […]

صوتی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.