اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
تحلیل منصفانه براعتراضات امام ابوحنیفه
تحلیل منصفانه اعتراضات(۵)

۱۳۹۴-۰۹-۱۳

اعتراض ششم↯ : روایات امام ابوحنیفه رحمه الله در «صحاح سته» موجود نیست . و این دلیلی است که مرویات ایشان نزد امامان «صحاح سته» قابل استدلال نبوده است ؟ جواب : این اعتراض بیش از حد ، سطحی و عامیانه است . چرا که ننوشتن امام بخاری رحمه الله روایات امام جلیل القدری مانند […]

تحلیل منصفانه اعترضات(۴)

۱۳۹۴-۰۹-۱۳

اعتراض چهارم↯ : امام بخاری رحمه الله در «تاریخ صغیر» به نقل از نعیم بن حماد روایت کرده که هنگامی که خبر در گذشت امام ابوحنیفه رحمه الله در مجلس سفیان ثوری رحمه اللّه رسید ، ایشان فرمودند : «الحمدلله کان ینقض الاسلام عروةً عروةً ما وُلد فی الاسلام أشئم منه» . جواب : بدون […]

تحلیل منصفانه اعتراضات(۳)

۱۳۹۴-۰۹-۱۳

 اعتراض سوم ↯: امام دارقطنی در «سنن» خود تحت حدیث نبوی : «من کان له امام فقراءة الامام له قراءة» . نوشته که : «لم یسنده من موسی بن ابی عائشة غیر ابی حنیفه والحسین بن عمارة و هما ضعیفان» . جواب : بدون تردید جرح امام دار قطنی بر امام ابوحنیفه ثابت است . […]

تحلیل منصفانه اعتراضات (۲)

۱۳۹۴-۰۹-۱۳

اعتراض دوم↯ : حافظ شمس الدین ذهبی در «میزان الاعتدال فی أسماء الرجال» چنین نقل کرده است : «النعمان بن ثابت الکوفی امام اهل الرأی ضعفه النسائی و ابن عدی و الدار قطنی و آخرون» . جواب :↯عبارت فوق در «میزان الاعتدال» از خود مصنف محترم نیست . جمله ای است که بر آن افزوده […]

تحلیل منصفانه براعتراضات امام ابوحنیفه (۱)

۱۳۹۴-۰۹-۱۲

اعتراض نخست ↯: امام نسائی در کتاب خود به نام «الضعفاء» درتذکره ابوحنیفه رحمه الله نوشته : «نعمان بن ثابت ابوحنیفه لیس بالقوی فی الحدیث» . جواب  : اصولاً شناخت اصول جرح و تعدیل که عالمان ، بر پایه آن یک راوی را جرح و تعدیل می کنند لازم و ضروری به نظر میرسد وگرنه […]

صوتی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.