اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
پاسخ کوبنده برهرزه گوینده
پاسخ کوبنده برهرزه گویند (۳۸)

۱۳۹۶-۰۷-۲۷

پاسخ کوبنده برهرزه گوینده (۳۸) اعتراض نوزدهم: لامذهب عنود می گوید: ابوحنیفه علاوه برضعیف بودن ،مرجئه بود. پاسخ حنفی :می دانیم که هدف شما از پخش اینگونه شبهات،گمراه کردن عوام الناس است.زیرا حق پوشی شعارشماقرارگرفته ونا انصافی درطبع شما آمیخته شده است .قبلا بیان گردید که امام اعظم رح نه ضعیف است ونه مرجئه .بلکه […]

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده:(۱۴)

۱۳۹۵-۰۱-۰۴

هفتم:این قول عبدالله که صاحب منتظم آنرانقل نموده است بطورکلی برخلاف گفته یحیی بن معین است که ابن حجر مکی آنرا درخیرات حسان نقل نموده اند. 《وسئل إبن معين عنه فقال:ثقة ما سمعت أحدا ضعفه 》. ترجمه:ازابن معین درخصوص امام بزرگوار پرسیده شد فرمود:ثقه است ازهیچ کسی نشنیدم که ایشان را تضعیف نماید.آیا در میان […]

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده:(۱۳)

۱۳۹۵-۰۱-۰۳

بخش سیزدهم :ازتصریحات حافظ بن حجر به خوبی مشخص شدکه امام ابوحنیفه نزدایشان ثقة ومورد اعتماد هستندهمچنین نزد یحیی بن معین ، محمد بن سعد وصالح بن محمد ثقه وقابل اعتمادند.لذا قول معترض که گفت :(تمام محدثین ایشان را ضعیف قرارداده اند) کاملا اشتباه وغیرمنطقی است . عرض سوم: این است قولی را که معترض […]

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده:(۱۲)

۱۳۹۵-۰۱-۰۲

اعتراض نهم :وقتی که همگی سوق داده يك  چوب اند (یعنی رهبرشان یکی است)  پس امام ابوحنیفه چگونه قوی الحافظه می باشند؟ پاسخ:تاکنون تلاش نموده ایم که شیرخالص را ازآب جدا کرده مشخص کنیم وازماهیت تمامی اعتراضات پرده برداشته ورشته های بافته شده وتارهای تنیده ی ایشان را به توفیق خدا گسلانده ایم وثابت کردیم […]

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده:(۱۱)

۱۳۹۵-۰۱-۰۱

اعتراض هشتم هرزه گو:آری ! اصحاب ابوحنیفه بجای خود بلکه تمام اهل کوفه درعلم حدیث بینش وآگاهی نداشتند.چنانکه درتدریب الراوی صفحه ۱۳آمده است درروایات اهل کوفه ناخالصی است وخطیب بغدادی می گویند درروایات اهل کوفه خیلی ناخالصی است. پاسخ:این کارازتوآید مردان چنین کنند.خوانندگان طبق گفته ایشان بایستی بطورکلی ازعلم حدیث دست بکشیم بلکه صحیح بخاری […]

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده(۱۰)

۱۳۹۴-۱۲-۲۲

هفتم :اینکه این قول با اصل وقاعده خودامام احمد معارض است 《صرح إبن تيميه والتقي السبكي والسخاوي أن إﻹمام لايروي إﻻعن ثقة》تنسيق النظام . ترجمه:ابن تیمیه ، سبکی، سخاوی وغیره تصریح نموده اند که امام احمد بجزازفردثقه ازکسی دیگرروایت نمی کنند.لهذا روایت کردن ایشان از امام ابویوسف واسدبن عمرو دلیل روشن است براینکه اصحاب امام […]

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده(۹)

۱۳۹۴-۱۲-۲۱

بخش نهم هفتمین شاگرد امام بزرگوار حافظ حدیث مکی بن ابراهیم خراسانی است ایشان علاوه برامام جعفر، بهزبن حکیم، ابن جریج وغیره علم حدیث را نزد امام ابوحنیفه رحمه الله نیز فراگرفته اند وجزواصحاب ابوحنیفه نیز هستند. ابن سعددرباره وی می گوید:ثقة ثبت》.امام دارقطنی می نویسد:ثقة مأمون 》.شخص امام أحمد،امام بخاری، یحیی بن معین وغیره […]

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده(۸)

۱۳۹۴-۱۲-۲۰

ادامه پاسخ :اگرازقول امام احمد کلیه شاگردان امام ابوحنیفه رحمه الله مراد هستند پس قطعا این اشتباه است زیرا ده ها شاگرد امام ابوحنیفه، بعنوان امام وشیخ درفن حدیث شناخته شده اندبطورنمونه چندتا را ذکرمی کنم . اول :وکیع بن جراح کوفی که امام، محدث وحافظ عراق بود علامه ذهبی درکتاب تذکرة الحفاظ ص۲۸ می […]

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده(۷)

۱۳۹۴-۱۲-۱۹

اعتراض هفتم مغرض روانی:نخست یک کلام مجمل راببینید.درکتاب قیام اللیل صفحه ۱۲۴آمده است ( حدثني على بن سعيد النسوي قال سمعت:أحمدبن يقول:هوﻵء أصحاب أبي حنيفة ليس لهم بصربشئ من الحديث). پاسخ: جای بسی شگفتی است که قول امام احمد رادرباره ی شاگردان امام ابوحنیفه پیش می کندکه آنها درحدیث شناسی بصیرت وآگاهی ندارند .این قول […]

پاسخ کوبنده برهرزه گوینده(۶)

۱۳۹۴-۱۲-۱۸

امام محمد در سنه ی ۱۳۵ هج ق متولد ودرسنه ۱۸۹وفات نمودند. رشته علم حدیث را نزد امام ابویوسف، امام مالک، امام اوزاعی، مسعربن کدام، سفیان ثوری، عمروبن دینار، مالک بن مغول، ربیعه بن صالح، بکیرو محدثین دیگرفراگرفتند. تقریبا سه سال خدمت امام مالک قرارگرفتند بیش از ۷۰۰حدیث را همراه سند،  نزدایشان استماع نموده حفظ […]

صوتی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.