اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
تعویذ
جواب شبهات در مورد تعویذ بخش سوم

۱۳۹۴-۰۷-۱۲

سوال: آنچه از احادیث معلوم  وثابت است فقط دم کردن است که لفظ رقیه آمده است وتعویذ که نوشته و در گردن وبدن آویزان کنند یا که شسته خورند چه طوری ثابت می کنید؟ این تحریف حدیث است. جواب: عزیزم! لفظ رقیه که در حدیث امده است مخصوص به دم کردن نیست بلکه رقیه به […]

جواب شبهات در مورد تعویذ بخش دوم

۱۳۹۴-۰۷-۱۲

سوال: در حدیث گفته شده تمائم شرک است با وجود این تعویذ دادن اگر شرک نیست پس چیست؟ جواب: در بخش اول معلوم وواضح شد که تمیمه تعویذ نیست. علامه قعنبی امام اللغة می گوید:وبعضهم یتوهم ان المعاذات هی التمائم ولیس کذالک. مغرب ج۱ ص ۱۰۷ تهذیب ج۱ ص ۲۶۰ ترجمه: معلوم است که این […]

جواب شبهات درمورد تعویذ بخش اول

۱۳۹۴-۰۷-۱۲

لفظ تمیمه که در حدیث آمده است چه معنی داردتوضیح دهید. جواب: در زمان جاهلیت علاوه از دوا و دعاء برای دفع ضرر طریقی دیگر هم مروّج بود که آن را تمیمه میگفتند.وحقیقت آن یک نوع مهره ی خاص بود کہ آن را در گردن آویزان میکردند.وآن را بدین جهت تمیمه میگفتند که او را […]

صوتی

فتاوی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.