اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
فرق نماز مرد و زن
فرق بین نماز مردان وبانوان (۱)

۱۳۹۵-۰۵-۲۴

«بسم الله الرحمن الرحیم» دومین رکن از ارکان اسلام،نماز است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درباره ی آن فرمودند: ” نماز نخستین چیزی است که شخص، روز قیامت درمورد آن سؤال وحسابرسی خواهد شد.” ونیز آنحضرت صلی الله علیه وسلم نماز را  ستون دین نام نهاده و اقامه ی آن را مساوی با اقامه […]

فرق بین نماز مردان وبانوان(۳)

۱۳۹۵-۰۱-۲۲

بدیهی است در همه ی این مسایل، در مقابل سنت ها بلکه فرایض ، به ستر و حجاب زن اهمیّت خاصی داده شده است. به همین جهت ائمه اربعه – همان طور که از بررسی کتب آنان معلوم می شود – به منظور ستر بیش تر زن، در هیئت رکوع، سجده، قعده و… بین نمازمردو […]

فرق بین نمازمردان وبانوان(۲)

۱۳۹۵-۰۱-۲۰

خود غیر مقلدان نیز در بسیاری از مسایل نماز ، بین مردو زن قایل به فرق هستند، مثلا: ۱)- در مساجدآنان، مرد امام و خطیب است امّا زن درهیچ مسجدی به عنوان امام و خطیب دیده نشده است. ۲)- مؤذن شان همیشه مرد است وزن را مؤذن نمی گذارند. ۳)- همیشه مردان اقامه نماز می […]

فرق بین نماز مردان وبانوان (۱)

۱۳۹۵-۰۱-۱۷

«بسم الله الرحمن الرحیم» دومین رکن از ارکان اسلام،نماز است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درباره ی آن فرمودند: ” نماز نخستین چیزی است که شخص، روز قیامت درمورد آن سؤال وحسابرسی خواهد شد.” ونیز آنحضرت صلی الله علیه وسلم نماز را  ستون دین نام نهاده و اقامه ی آن را مساوی با اقامه […]

فرق نماز مردان بازنان(۳)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

در بسیاری از مسایل نماز زنان بانماز مردان متفاوت است زیرا سرور دو عالم حضرت محمدص میان زنان ومردان تفاوت گذارده و زنان را عورت یعنی ستر قرار داده وفرموده اند: زن عورت است وچون بیرون رود شیطان در کمینش می باشد. ترمذی شریف حدیث۱۱۷۳ بنابرین سترآنهاشرعا وعقلا متقاضی تفاوت در بین نماز زنان ونماز […]

نماز زنان با مردان فرق دارد. (۲)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

زنی که می خواهد نماز را شروع کند ، نخست نیت نماز نموده الله اکبر بگوید ودر وقت گفتن الله اکبر هردودست را تا شانه ی خود بلند نماید.این حکم برای زنان است چنانکه امام بخاری رح در کتاب قرة العینین حدیث شماره ۵۰و۵۱ از حضرت ام درداء رضی الله عنها که یکی از صحابیات […]

نماز زنان با مردان فرق دارد.(۱)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

متسلفین میگویند که زنان ومردان نمازشان یکسان است واستدلال میکنند که رسول الله ص فرموده است که: صلو کما رأیتمونی اصلی.بخاری حدیث ۶۳۱ ترجمه: نماز بخوانید همانگونه که مرامی بینید پاسخ: این استدلال مردود است زیرا همانگونه که در خود همین روایت مورد استدلالشان موجود است که: ونحن شببه متقاربون.رسول الله ص این حکم را […]

صوتی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.