اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
برآیند حرکت لامذهبیت
برآیندفتنه ی لامذهبیت(۷)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

مـــــوضوع: چرا بحث، صرفادرمسائل مختلَف فیه. من جمله ازشرارتهای غیرمقلدان این است که نزد عوام ناآگاه چندتا مسئله ی اختلافی را مطرح می کنند و به دروغ مذاهب اربعه را   مخالف قرآن وسنت قرارمی دهند. وبه گفته ی آنها مقلدان نسبت به احادیث صحیح تنفردارند . پاسخ :اگراینطوراست نبایدهیچ مسئله ای ازآنها مطابق باحدیث باشد.وقتی […]

برآیند فتنه ی لامذهبیت(۶)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

مــــــوضوع: آیا احادیث صحیح فقط درصحاح سته هستند؟ عده ی کثیری ازغیرمقلدین می گویند:احادیث صحیح فقط درصحاح سته موجودند بویژه دربخاری ومسلم .اگرکسی جهت اثبات مسئله ای طبق مسلک خویش،حدیثی را ازبقیه کتب حدیث معتبر، غیرازکتب صحاح سته بیان کند،باجرأت وجسارت تمام ازقبول آن خودداری نموده می گویند: حدیث موردنظر درکتب صحاح ذکرنشده است. حال […]

برآیند فتنه ی لامذهبیت :(۵)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

موضـــــوع: مطلب صحیح «ٳذا صحَّ الحدیثُ فهوَ مذهَبی » ❋❋❋❋❋ طیف فتنه پروَر وعوام فریب غیرمقلدین ، خیلی با آب وتاب قول زیبای امام اعــــــــــظم رح را نزد عوام مطرح می کنند.«ٳذا صَحّ الحَدیثُ فَهومَـذهَبی». حدیث صحیح مذهب من است.نیزمی افزایند که امام ابوحنیفه کمال امانت داری را ابراز داشته  وخویش را تبرئه نموده است […]

برآیند فتنه ی لامذهبیت(۴)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

موضوع : چرا پیروی ازیک امام ضروری است ؟ ❋ ❋❋❋❋ غیرمقلدین پافشاری می کنند اگرمذاهب چهارگانه برحق هستند پس چرا تقلید ازیک امام ضروری است ؟بهتر نیست هرمسئله ای  که در هرمذهب ، آسانتراست مردم بدان عمل نمایند؟ پاسخ :اگرچه پیروی وتقلید ازیک امام وعالم فرض عین نیست ، لیکن مشاهده شده که طبعا […]

برآیندتحریک لامذهبیت.(۲)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

عنوان : ❋ ترفند مغالطه❋ طیف غیرمقلدین جهت همنوا ساختن عوام ساده لوح وپخمه ، شیوه ی زیر را آرمان خویش قرارداده اند. ۞نخست یک حدیث را که مطابق میل آنها است بیان می کنند ،سپس قول فقهی  یکی ازایمه اربعه را درمقابل آن قرار داده موازنه می کنند ومی سنجند.سرانجام ثابت می کنند که […]

برآیند حرکت لامذهبیت(۱)

۱۳۹۴-۰۷-۲۶

امروزه بیش ازپیش ، ضرورت است که شیرازه بندی امت اسلام استوارگردد ،زیرا دشمنان قسم خورده ی جهان اسلام تمام مساعی خویش را جهت نابودی  ملت مسلمان صرف می کنند.ومی خواهند که جایگاه مسلمانها را ازلحاظ سیاسی ،اقتصادی ،وفرهنگی وآموزه های دینی ، درنگاه جهانیان زشت جلوه دهند. ازآنجایی که اکثرممالک اسلامی تحت سلطه ی […]

صوتی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.