اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
نیت کردن برای نماز
آیا نیت کردن با زبان برای نماز بدعت است؟

۱۳۹۶-۱۱-۰۶

آیا نیت کردن با زبان برای نماز بدعت است؟ غیرمقلدین می گویند نیت با زبان بدعت است. نه به روایت صحیح نه به روایت ضعیف ونه از اصحاب کرام و نه ازتابعین عظام ثابت نیست که با زبان نیت کرده باشند. پس نیت با زبان بدعت می باشد. نیت وقصدواراده قلبی برای ادای نماز:کلمه نیت […]

صوتی

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.