آیا بر اهل سنت وجماعت ( مقلدان مذاهب اربعه) جایز است بر مسائل اجتهادی مذهبشان که ظاهراً مخالف با حدیث صحیح است عمل(تقلید) کنند؟!

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن