1. در کدام مسائل باید تقلید کنیم؟ جواب: در مسائل اجتهادی 2. چه کسی باید تقلید کند؟ جواب : غیرمجتهد 3. از چه کسی تقلید کنیم؟ جواب: مجتهد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن