فتاوای و متفرقاتمسائل ترک رفع یدین

کتاب رفع الیدین فی الصلاة ازامام بخاری رح نیست

کتاب رفع الیدین فی الصلاة ازامام بخاری رح نیست

در باره حقیقت کتاب جزء رفع یدین که در مدارس سلفی ها بنام امام بخاری رح بر علیه مذهب احناف تدریس می شود!

 

كتاب جزء رفع يدين از امام بخاري رح نيست ونسبت دادن آن به سيدنا امام بخاري رح به چند دلیل ذیل كاملاً غلط است:

 

۱: شخصي كه اين كتاب را به امام بخاري نسبت نموده وگويا ازوي نقل نموده ‹محمود بن إسحاق الخزاعي› نام دارد كه شخصي مجهول ميباشد توثيق وي از طرف محدثين ثابت نيست. دركتب أسماءالرجال إسمی از وي نيامده وكدام محدث هم وي را توثيق نكرده پس، نسبت دادن چنين كتاب به امام بخاري صحيح نيست. وامام بخاري هزارها شاگرد مشهور داشت كه هيچ يكي چنين كتاب را ازوي نقل نه نموده به جز همين شخص مجهول وناشناخته.

 

۲: در اين كتاب بعضي افراد كه امام بخاري از ايشان در صحيح بخاري حديث نقل نموده وحتي راويان مركزي بخاري مثل ابوبكر بن عياش وغیره مورد جرح قرارگرفته است كه اين ثابت ميسازد كه اين كتاب از امام بخاري نيست زيرا هيچ إمكان ندارد كه امام بخاري از راويانیكه در صحيح بخاري از ايشان حديث روايت كرده آنان را در ديگر جا ویا در کتاب دیگر خود جرح كند وضعيف معرفي كند چون اين عمل شخصيت امام بخاري را زير سوال قرارداده وبر صحيح بخاري لطمه بزرگ را ميكند.

 

۳: در مقدمه همين رساله گفته شده كه رفع يدين از‹۱۷›نفر صحابي(رض) نقل شده است. سپس اسم ‹۱۴› نفر ذكر شده نه ‹۱۷› وسپس در جاي ديگري گفته شده كه همه صحابه(رض) رفع يدين ميكردند. كه اينها همه تناقض واضح وآشكار است. ودامن امام بخاري رح از اين سخنان وتناقضات پاك ومبراه است.

 

۴: در اين رساله از كساني روايات آمده است كه گويا امام بخاري آن روايات را مستقيم  از آنان شنيده است در حاليكه امام بخاري آنان را نديده و ملاقاتش با ايشان ثابت نيست مثل‹عبدالله بن مبارك، وكيع، عبدالرحمن بن مهدي› وغيره پس اين دليل صريح بر اين است كه اين رساله از امام بخاري نيست.

 

۵: دراين رساله إسم حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص(رض) در فهرست صحابه كرام(رض) كه راوي حديث رفع يدين اند نيز ذكر شده است. در حاليكه در تمام كتب حديث از حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص(رض) در اثبات رفع يدين روايت نيامده است.

 

۶: در اين رساله گفته شده كه تمام اهل علم رفع يدين ميكردند وازهيچ اهل علمي ترك رفع يدين ثابت نيست.

 

در حاليكه شاگرد خاص ونائب امام بخاري: امام ترمذي گفته است: بسياري ازاهل علم  از حضرات صحابه كرام وتابعين عظام(رض) به ترك رفع اليدين قائل هستند، وقول سفيان ثوري واهل كوفه نيز همين است. پس نظربه قول كه در اين رساله آمده است: آنعده  ازاهل علم، حضرات صحابه كرام وتابعين عظام(رض) كه به ترك رفع اليدين قائل بودند، وسفيان ثوري واهل كوفه اهل علم نيستند.

 

آيا امام بخاري چنين سخن نامعقول را بر زبان مي آورد. نخير سيدنا امام بخاري رح از اين سخنان مبرا است. بلكه چنين سخنان را راوي مجهول به نام محمود بن اسحاق خزاعي لامذهب از نزد خود درست کرده است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن