نقد البانی

نقدآلبانی “ره” وکتبش در ترازوی عدل وانصاف

 

نقد-البانی-و-کتبش

نقدآلبانی “ره” وکتبش  در ترازوی عدل وانصاف  اهل سنت والجماعة

آلبانی رحمه الله حدیث رابه دوقسم تقسیم کرده است .

-۱صحیح

-۲ضعیف

به این معنی که به حدیث صحیح عمل می شود ولی به حدیث ضعیف عمل نمی شودواین اشتباهی است که آلبانی به آن دچارشده است.برپویندگان وطلاب علوم دینی پوشیده نیست که حدیث انواع دیگری نیز داردکه مورداستدلال وقابل عمل هستند.

مانند:صحیح لغیره وحسن وبعضی ازانواع ضعیف که ضعف آن شدید نباشد. آن جایی که حدیث قوی تری وجود نداشته باشد به آن حدیث ضعیف ،نزدعلمای حدیث وفقه عمل می شود.

 

دردفاع ازآلبانی باید

۱-اساتید حدیث ،

-۲ وکتب حدیثی راکه پیش آنها زانوی تلمذ زده نام برد.

 

-۳واجازه روایت حدیث ازعلمای بزرگ حدیث ،که درهنگام طلبگی حاصل کردند را نشان دهند.

 

۴-وتعداد احادیثی راکه آلبانی حفظ داشتند.

بعد گفته می شود محدث است. مع الاسف الشدیدموارد  فوق درموردشنامعلوم ند .فقط اجازه روایت حدیث ازشیخ طباخ دارندبدون اینکه کتب حدیث را پیشش خوانده باشند .ازمحدثین وطلاب حدیث پرسیده می شود.

آیاشماشنیدید محدثی استادنداشته باشد؟

آیاشنیدیدکه طالب  حدیث باشدحتی یک کتاب حدیث نزد استادی نخوانده باشد.؟؟ قطعا چنین چیزی نشنیدید ونمی شنوید .پس کسی که حالش اینگونه  باشد مسلم است که اشتباهاتش زیادمی شود.محدثین گذشته فرمودند :لاتاخذعلمک من صحفی.سیراعلام النبلاء امام ذهبی  ۸/۳۴و ۱۱/۳۷۷

ترجمه:

یعنی کسی که فقط بامطالعه شخصی بدون استاد علم کسب کرده  ازاو علم حاصل نکن.بنابراین می بینیمایشان خیلی دچارتوهم شده است.احادیثی که صحیح هستند ضعیف قرار می دهندو احادیثی که ضعیف، هستتند صحیح می داند .آن هم طبق وهم وخیال وغلبه ذوقش .کسی که دارای وهم زیاد باشد ازنظریات ودیدگاه هایش استدلال گرفته نمی شود.و نظریاتش درعلم حدیث غیرمقبولند.

مسئله ;مسئله ی دین است . این  که نشد غیرعاقلانه وبدورازمنطق است هر کسی بیاید کتب حدیث رابردارد وشروع کند به تردید تصحیح علمای حدیث .وتصحیحاتی ازجانب خودش ارائه دهد .

آنهم بنابر توهم وسلیقه شخصی.بدون اینکه پیش اساتید آن رشته، علمی آموخته باشد واصول وضوابط آن راحفظ داشته باشد.پس این شخص نمی تواند دراحادیثی که تصحیح آن مختلف فیه است .نظریه جداگانه ای داشته باشد.در صورتی که توهمات شیخ آلبانی ،واشتباهاتش خیلی زیاد ولا تعد هستند. ولی علماومحدثین قرون گذشته رابه اشتباهوخطاءمتهم می کند.حتی همفکران ویارانش  به اشتباهاتش معترفندچنانکه شیخ عبدالله الدویش کتابی نوشتندبنام تنبیه القاری لتقویة ماضعفه الالباني .وعبدالعزيز بن عبدالله بن بازبران مقدمه اى نوشته اند درآن  مقدمه مي نويسند: انسان اشتباه مي كندبايد اشتباهاتش راتصحيح كرد.بنابراين شيخ عبدالله اقدام به اين كاركردندتا اشتباهاتش براي طلاب مشخص شود اين كتاب داراي دوبخش است .احاديثى كه الباني ضعيف قرارداده شيخ عبدالله تحقيق كردند كه صحيح هستند.

واحاديثى را كه صحيح گفتند ولی ضعیف اند.تنبیه القاری جلد پنجم.کتاب مراجعات الالبانی .المکتبه الشامله نوشته ابوالحسن ایشاناحادیثی ازشیخ آلبانی راجمع آوری نموده است.که یک حدیث رادرکتابی صحیح گفتهوجایی دیگرضعیف یابرعکس این تناقض شیخ راتوجیه  کرده است.ص۳۰۷ و۳۰۸

-۱دچاراشتباه شده هرانسانی اشتباه می کند.

۲-خطای چشمی صورت گرفته. درسندحدیث راوی ضعیف راصحیح یاعکس آن دیده

-۳یابدون سبب بنابرطبع انسانی، انسان دچار اشتباه می شود

-۴یااجتهادونظریه اش نسبت به یک راوی عوض شده است، که اوصحیح بعدضعیف یاعکس آن

-۵یابنابرعدم آگاهی برسندوو…پس شیخ معذورهستند…

بعدمی نویسند من اظهارنظرنمی کنم فقدیکون رحمه الله مصیبا وفقط یکون مخطئا في تراجعه ص۳۱۲ممكن است رجوعش ازتصحيح به تضعيف ياعكس آن درست است ياناد رست. دانش آموختگان حدیث می دانند …اگر راوی دچارتوهم گردد روایتش پذیرفته نمی شودلیکن شیخ آلبانی رحمه الله ظاهرا پیش متبعین ومقلدان کورش ازخطا واشتباه معصوم هستند.وفهم او را ازفهم علمای گذشته وحال برتروبالاترمی دانند( کانه نزل من السماء

-ازتقلید یکی ازایمه دست کشیدند مقلد شیخ آلبانی شدند-

فرمن المطرووقع تحت المیزاب .

ترجمه:ازباران فرارکرد زیرناودان رفت.برادران تعصب راباید کنارگذاشت وبادید عقل باید دید.

✏تحقیق وپژوهش ابوحسان

 

 

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن