برآیند حرکت لامذهبیت

برآیندتحریک لامذهبیت.(۲)

عنوان : ❋ ترفند مغالطه❋
طیف غیرمقلدین جهت همنوا ساختن عوام ساده لوح وپخمه ، شیوه ی زیر را آرمان خویش قرارداده اند.
۞نخست یک حدیث را که مطابق میل آنها است بیان می کنند ،سپس قول فقهی  یکی ازایمه اربعه را درمقابل آن قرار داده موازنه می کنند ومی سنجند.سرانجام ثابت می کنند که العیاذ بالله !قول فقهی فلان امام، برخلاف حدیث است و پیروان فلان مذهب، درمقابل حدیث پیامبرصلی الله علیه وسلم ،قول امام خویش را ترجیح داده اند.
حال آنکه این طرزتفکرکاملا اشتباه است ،چون پیروان مذاهب چهارگانه درفهم کتاب وسنت به علم وفقاهت ایمه ی خویش اعتماد  می کنند ومسایلی را که ایشان ازنصوص استخراج نموده اند نسبت به برداشتها وآراء فقهی آنان حسن ظن داشته وآنرا بعینه مطابق قرآن وسنت می دانند.
علامه شاطبی درکتاب “الاعتصام” درمورد پیروی ازیک امام تحریرمی فرماید:
‌《ٳنّ العالمَ بالشریعةِ ٳذا ٳتبع فی قوله وانقادالنّاس فی حکمه فاِنّما اتّبع منْ حیثُ هوعالمٌ بها وحاکم بمقتضاها لامن جهةٍ اخری، فهوفی الحقیقةِ مبلغٌ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم المبلغ عنِ آللِه عزّوجل، فیتلقی منه مابلغ علی العلمِ باَنّه بلغَ أو علی غلبةِ الظنّ باَنّه بلغَ لامنْ جهة کونِه منتصباً للحُکمِ مطلقاً، ٳذ لایثبتُ ذالک لاَحدٍ
علی الحقیقةِ وانّما هوثابتٌ للشریعةِ المنزلةِ علی رسولِ الله صلی الله علیه وسلم وثبتَ ذالک له علیه السلام وحده دونَ الخلقِ منْ جهةِ العصمةِ》ُالاعتصام ۲۵۰/۳بحواله مذهبیه ص ۸۴.ترجمه: هنگامی که ازگفتار عالم وامام شریعت، پیروی می شود و مردم دستور وی را اجرا می کنند.بدین جهت است که وی عالم شریعت است وبه مقتضای آن فیصله می نماید نه ازجهتی دیگر.
درحقیقت وی مبلغ خدا ورسول هست .بنابراین هرآنچیزی را که وی به ما ابلاغ می نماید خواه بصورت علم قطعی ویقینی باشد یا غالب گمان ،پذیرفتن گفتارایشان به این معنی نیست که وی ،مطلقا جایگاه شارع را دارد.زیراین حق وجایگاه ،حقیقتا برای هیچ کسی ثابت نیست.این حق ،صرفا برای شریعت ثابت است که برپیامبراعظم صلی الله علیه وسلم نازل شده است.و پیامبرصلی الله علیه وسلم بخاطردلیل عصمت ،فقط اختیار تشریح آن را دارند نه کسانی دیگر.وائمه ظاهرکننده ی آن هستندبه موقف یکی ازایمه بطور نمونه ملاحظه نمایید.
امام ابوحنیفه  رحمه الله خیلی محتاط بود .شیوه ای که ایشان درخصوص استنباط وتخریج وتحقیق مسائل برگزیده اند بسیاردقیق است که به شرح ذیل آنرا اعلام داشته است.《آخذبِکتابِ الله فاِن لم أجدْ فبسنةِرسولِ الله صلی الله علیه وسلم فاِنْ لم أجدْ فی کتابِ اللِه ولاسنةِرسولِ اللهِ أخذتُ بقولِ أصحابهِ آخذُ بقولِ منْ شئتُ به وأدعُ منْ شئتُ منه ولاأخرج منْ قولهم ٳلی قولِ غیرِهمْ ،فامّا ٳذا ٳنتهی الاَمرُ ٳلی ٳبراهیمَ والشَعبی وٳبنْ سیرین والحَسن وعَطاء وسَعیدبن المسیّب وعدد رجالا فقومٌ ٳجتهدوافاجتهدُ کما
ٳجتَهدوا 》.تاریخ بغدادبحواله الفقه الحنفی ص ۲۲.
ترجمه: جهت دریافت مسایل واحکام شرعی، نخست کتاب الله را برمی گزینم .اگرحکم شرعی رادرآن نیافتم آنگاه به سنت رسول گرامی صلی الله علیه وسلم مراجعه می کنم ،اگر مسئله شرعی را درکتاب الله وسنت رسول الله دریافت نکردم ،آنموقع اقوال ونظریات اصحاب آنحضرت صلی الله علیه وسلم را اختیارمی کنم ، پس از تتبع و بررسی اقوال ودیدگاههای آنها، برخی رابرمی گزینم واقوال بعضی را ترک می نمایم ولی ازچارچوب اقوال صحابه بیرون نخواهم رفت وبه قول کسی دیگر،روی نمی آورم.
اما هنگامی که امر(پذیرش اقوال وآراء فقهی )به ابراهیم نخعی ،امام شعبی،ابن سیرین ،حسن بصری،عطاء ،سعیدبن مسیب ونام چندتن دیگررا برشمرد ،رسید ،فرمود:
این بزرگوان درمورد مسائل غیرمنصوص اجتهاد نمودندمن نیزمانند آنها به اجتهاد می پردازم (یعنی من پایبند آراء فقهی تابعین نیستم).ازاین گفتار ، روشن شدکه طریقه ی استنباط امام ابوحنیفه رحمه الله موافق با شریعت است.ودرمسائل  اختلافی ومجتهدفیه ،
دیدگاه فقهی ایشان ،مؤید با دلایل است.وآن دسته ازمسائل که درعصر صحابه ،بین آنهااختلاف نظربوده است ودرمورد آنها هیچ اجماعی صورت نگرفته است ،تا قیامت آن اختلاف مرتفع وحل نخواهد شد.اکنون این کارمجتهدین است که پس از تلاش وواکاوی ،هرآن قول که ازنظرآنها به اعتبار دلیل محکم ترباشد انتخاب می نمایند ،ومجتهدین دیگررا برپذیرش رای ونظرفقهی خویش مجبورنمی کنند. بلکه مجتهد،با اختیارنمودن هر رای ونظردرجای خود صائب بوده ومستحق اجراست.
وهر رأی وبرداشت مجتهد «صواب محتمل خطاء »است.بنابراین اگریکی ازایمه اربعه ،با توجه به وسعت علمی ودقت نظرخویش ،دررابطه با تخریج واستنباط یک حکم شرعی ،صلاحیت واستعدادش را به منصه ظهور رسانده یک رای وقول راترجیح دادندوآن حکم شرعی به طرف او منسوب گردید.
مثلا گفته شد قول امام ابوحنیفه یا قول امام شافعی، این نسبت ،هرگز به این معنی نیست که قول امام برحدیث پیامبرترجیح داده شده است .کلا وحاشا!
✂پس ای جوان می طلبد که من وشما از شگرد وتلبیس غیرمقلدین
بیدارشویم.
↩ادامه دارد.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − دو =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن