برآیند حرکت لامذهبیت

برآیند فتنه ی لامذهبیت :(۵)

موضـــــوع: مطلب صحیح «ٳذا صحَّ الحدیثُ فهوَ مذهَبی »
❋❋❋❋❋
طیف فتنه پروَر وعوام فریب غیرمقلدین ، خیلی با آب وتاب قول زیبای امام اعــــــــــظم رح را نزد عوام مطرح می کنند.«ٳذا صَحّ الحَدیثُ فَهومَـذهَبی».
حدیث صحیح مذهب من است.نیزمی افزایند که امام ابوحنیفه کمال امانت داری را ابراز داشته  وخویش را تبرئه نموده است که درصورت بیان مسئله غیرراجح ،اگردرمقابل آن حدیث صحیح باشدمذهب من همان(حدیث صحیح) است.
لیکن مقلدان وی این قول ایشان را پشت سرانداخته اند باوجود احادیث صحیح ،اقوال مرجوح ایشان را روی سینه نهاده اند .ظاهر این سخن خیلی زیبا و دلپذیر است یک فرد خالی الذهن وخام ،به محض شنیدن آن بی اختیارنسبت به مقلدین احناف بدگمان شده اظهارتنفروانزجارمی کند.حال آنکه بقول سیدنا علی رض ‌«کلمةُ حقٍّ أریدَ بها الباطِل »
این سخن درست وبجایی است ولی شما ازآن اراده ی باطلی دارید.که مبتنی برتلبیس ابلیس است و قصدا  حقائق را وارونه جلوه می دهید.چون مفهوم «ٳذا صحّ الحدیث الخ » هرگزاین نیست هرکجا حدیث صحیحی را مشاهده نمودیم فورا به آن جامه ی عمل بپوشانیم ،وهیچ مذهبی چنین دیدگاهی ندارد.زیرا بسیاری ازاحادیث از لحاظ سند ومتن صحیح اند لیکن ظاهرا درمضامین آنها تعارض هست ،وجهت حل وبرطرف ساختن این تعارض به اجتهاد مجتهد ،نیاز هست .مجتهد بابینش کامل پس از تحقیق وبررسی ناسخ ومنسوخ ،قوت وضعف وتطبیق آنها بااصول شریعت وامور دیگر،یک جانب را ترجیح، وجانب دیگررا مرجوح قرارمی دهد.کسی که آگاهی ومطالعه ی اندکی به ذخیره احادیث دارد به خوبی درک می نماید که بسیاری ازاحادیث ،با توجه به اینکه باسند صحیح مروی اند ،یا منسوخ اند یا به اجماع امت ،عمل برظاهرآنها ترک شده است. بطورنمونه
۱ -از خوردن چیزی که آتش به آن رسیده است وضو می شکند.
باسندصحیح ثابت است،ولی از آنجایی که منسوخ است امروزهیچ کسی بدان عمل نمی کند.سنن ترمذی ۲۴/۱
۲-نیزمشروعیت نکاح متعه با سند صحیح ثابت است، امامنسوخ است.صحیح بخاری ۶۰۶/۲
۳-امام ترمذی در”کتاب العلل”می نویسد: دراین کتاب من بجز ازدوحدیث ،برتمام احادیث دیگر طبقه ودسته ای ازامت به آنها عمل نموده اند.اما آن دوحدیث که هیچ کسی ازامت به آن عمل نمی کند
۱)- درمورد قتل آدم شراب خوار،
۲)-خواندن وجمع دونمازدرحضر بدون ازعذر.کتاب العلل  ۲۳۳/۲٫
ناگفته نماندحدیث جمع بین الصلاتین درحضربدون عذردرصحیح مسلم نیزآمده است.
ازاین روشن گردید که هرگز مراد امام ابوحنیفه این نیست هرجا حدیث صحیحی به نظرآمد بلافاصله آنرا مذهب خویش قراردهید ،بلکه لازم است آن حدیث راباتتبع کامل بانصوص دیگرموازنه ومقابله نمایید سپس هرآن رأی وحدیث که به معیارهای صحت نزدیک بوده ومطابقت داشت مورد پذیرش قرارگیرد،
ازاین نظر احناف درچنین مسایل مختلَف فیه ،به اعتباردلیل رأی امام أعــــــــــظم را راجح وبرترمی دانند وبه آن عمل می نمایند.
مذهب احناف را محکم دلیل/*
زین سبب عاندبوداینجا علیل /*
بالفرض اگردرمقابل آن حدیثی بیاید که ظاهرا با مستدل امام تعارض دارد
محمل صحیح آنرا تلاش نموده وجهت پایان بخشیدن تعارض صورتهای تطبیق را مدنظرقرار می دهند.بنابراین ازنظراصول ، این طرز عمل احناف نه خلاف شریعت است  ونه برخلاف رهنمود امام ابوحنیفه است.غیرمقلدین که این شیوه ی عمل را خلاف قرآن وسنت قرارمی دهند یا ناشی ازعدم آگاهی آنها است یا اینکه مبتنی برفتنه انگیزی وشرارت آنها است.زیرا احناف درعمل به قرآن وسنت پایبند اصول و قوانین خویش هستند نه هرآن حدیثی را که شما و جناب آلبانی طبق سلیقه ی خود صحیح یا ضعیف قراردهید وازشما و ایشان تقلید نمایند .و مع الاسف الشدید ! مانند شما ازپیروی خیرالقرون وسلف صالح شانه خالی نمی کنند وبه تقلید شرالقرون پناه نمی آورند.
که مصداق «فرمن المطروقع تحت المیزاب» قرارگیرند.
↩ادامه دارد.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − هشت =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن