فرق نماز مرد و زن

فرق نماز مردان بازنان(۳)

در بسیاری از مسایل نماز زنان بانماز مردان متفاوت است زیرا سرور دو عالم حضرت محمدص میان زنان ومردان تفاوت گذارده و زنان را عورت یعنی ستر قرار داده وفرموده اند: زن عورت است وچون بیرون رود شیطان در کمینش می باشد. ترمذی شریف حدیث۱۱۷۳ بنابرین سترآنهاشرعا وعقلا متقاضی تفاوت در بین نماز زنان ونماز مردان می باشدو لهذا جناب رسول الله ص خود وهمچنین بزرگان صحابه ی کرام نیز بر بسیاری ازین تفاوتها تصریح فرموده اند . به طور مثال چند مورد ذکر می شود:نماز مردان با جماعت واجب است اما رسول الله در باره نماز زنان به وضوح فرموده اند نماز زن افضل تر است که در داخل اتاقش خوانده شودویا ادای نماز جمعه با جماعت برای مردان فرض ولی برای زنان خیر.مقدار ستر برای مردان از ناف تا زانو است اما برای زن مقدار فرض ستر سراسر بدنشان الا چهره ودودست ودوپا تا شتالنگاست ونماز هیچ زنی بدون چادر قبول نمی شود ودر بخش های قبلی مشخص شد که در هنگام نمازمردان دستهای خویش را تا نرمه گوش های خود بالا ببرنداما رسول الله به زنان حکم فرمودند که دست های خویش را فقط تا سینه بالا کنند وبس.

 • ابوداؤد حدیث۵۷۰ و۶۴۱و۱۰۶۶
 • مستدرک حاکم حدیث ۷۵۷و۱۰۶۲
 • صحیح ابن حزیمه حدیث ۱۶۹۰
 • سنن صغری بیهقی حدیث ۶۰۷
 • سنن ترمذی حدیث۳۷۷
 • سنن ابن ماجه حدیث ۶۵۵
  مسند احمد حدیث ۲۵۱۶۷
 • مصنف ابن ابی شیبه حدیث ۶۲۲۳

حضرت وائل بن حجر رض روایت می کند که رسول الله ص به من فرمودند: ای وائل بن حجر ! چون نماز را شروع کردی ، دستهایت را تا مقابل گوشهایت بالا کن،و زن دستهای خود را فقط تا سینه اش بالا نماید. معجم کبیر طبرانی جلد۱۹ ص ۲۲ حدیث ۲۸ از حضرت ابن ابی حبیب روایت است که:
رسول الله ص از جایی می گذشت دو زن رادیدند که نماز می خواندند به آنها فرمودند: چون به سجده رفتید بدن را به زمین بچسبانید زیرا دراین مورد زنان مانند مردان نیستند.

 • مراسیل ابوداؤو حدیث ۸۷
 • سنن کبری بیهقی حدیث ۳۲۰۱
 • معرقةالاثارج۳ ص ۲۶ حدیث ۴۰۵۴

واین حدیث مرسل نه تنها نزد همه ی فقها ومحدثین ، بلکه نزد امام شافعی رح نیز حجت است چنانکه ابن حجر عسقلانی شافعی بر آن تصریح کرده است.
اعلاءالسنن ج۳ ص ۲۶ از این حدیث شریف دانسته می شود که زنان در نماز ، بدن خود را برزمین بچسبانند وسجده کنند واین همان وقتی ممکن است که زن بدن خود را بر رانهای خود چسبانیده وسجده کند. حضرت امام ابوحنیفه رض از نافع واو از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کندکه از حضرت عبدالله بن عمر پرسیدند که زنان در زمان رسول الله ص چگونه نماز می خواندند؟ حضرت عبدالله بن عمر رض فرمودند: در ابتدای اسلام ، زنان چهار زانو می نشستند، سپس حکم داده شدند که بر روی سرین (کمر) نشسته پاهای خویش را ازیکسو بیرون کنند. جامع المسانید وقال فی اعلاءالسنن: هذا اسنادصحیح ج۳ ص ۲۷ حدیث ۷۷۶
از حضرت علی رض روایت است که فرمود:هنگامیکه زن نماز را بخواند، باید بر سرین  خود نشسته پاهای خود را از یک سوبیرون کند ورانهای خود را به شکم خود بچسباند.

 1. مصنف عبدالرزاق حدیث ۵۰۷۲
 2. مصنف ابن ابی شیبه حدیث ۲۷۷۸
 3. اعلاءالسنن ج۳ ص ۳۰ حدیث ۷۷۶ بدون لفظ ببطنها

ازحضرت ابن عباس رضی الله عنهما  پرسیده شد که زن چگونه نماز بخواند؟حضرت عبدالله بن عباس فرمود: زن خود را جمع نماید وبر سرین نشسته و پاهای خود را از یک طرف بیرون کند. مصنف ابن ابی شیبه حدیث ۲۷۷۸
↩ادامہ دارد…

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 12 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن