جماعت تبلیغ

پاسخ به ده اعتراض بر جماعت تبلیغ

پاسخ به ده اعتراض بر جماعت تبلیغ

بخش دوم:

اعتراض اول:  اسلام دارای پنج رکن است، شما تبلیغی‌ها شش صفات را از کجا در دین وارد کردید؟

پاسخ:تشبیه شش صفات با ارکان پنجگانه اسلام درست نیست؛ بلکه این شش صفات بعد از فکر و تأمّل در احکام اسلامی اقتباس شده‌اند که با عمل به آن‌ها؛یعنی کلمه طیبه، نماز، علم و ذکر، اخلاص نیت، اکرام مسلم و دعوت و تبلیغ،عمل بر تمام احکام دین سهل و آسان خواهد شد…….!

اعتراض دوم:چرا شما در تبلیغ ترک شهر و خانه را ضروری می‌دانید در حالی که در خانه و محله‌ی خود نیاز بیشتری به تبلیغ است؟

پاسخ:این یک حقیقتی واضح و آشکار است که محیط تأثیر بسزایی بر انسان دارد.اگر کسی در محیط منزل بیان بلیغ و موثری هم بشنود فقط چند ساعتی تأثیر آن باقی خواهد ماند. دوری از خانه و شهر دارای این حکمت است که شما را برای چند روز یا ماه از محیط خانه جدا می‌کند . مسلسل ومرتب در فضای مسجد و دعوت قرار می‌گیرید که شما تأثیرمثبت آن را خودتان مشاهده خواهید کرد.الحمد لله بسیاری مردم به فضل الله تعالی با این روش اصلاح و تبدیل شده برگشته‌اند و بعد از آن شما خودتان هدایت و تبدیلی بسیاری را در خانه مشاهده کرده‌اید!؟

بخش دوم:

اعتراض اول:  اسلام دارای پنج رکن است، شما تبلیغی‌ها شش صفات را از کجا در دین وارد کردید؟

پاسخ:تشبیه شش صفات با ارکان پنجگانه اسلام درست نیست؛ بلکه این شش صفات بعد از فکر و تأمّل در احکام اسلامی اقتباس شده‌اند که با عمل به آن‌ها؛یعنی کلمه طیبه، نماز، علم و ذکر، اخلاص نیت، اکرام مسلم و دعوت و تبلیغ،عمل بر تمام احکام دین سهل و آسان خواهد شد…….!

اعتراض دوم:چرا شما در تبلیغ ترک شهر و خانه را ضروری می‌دانید در حالی که در خانه و محله‌ی خود نیاز بیشتری به تبلیغ است؟

پاسخ:این یک حقیقتی واضح و آشکار است که محیط تأثیر بسزایی بر انسان دارد.اگر کسی در محیط منزل بیان بلیغ و موثری هم بشنود فقط چند ساعتی تأثیر آن باقی خواهد ماند. دوری از خانه و شهر دارای این حکمت است که شما را برای چند روز یا ماه از محیط خانه جدا می‌کند . مسلسل ومرتب در فضای مسجد و دعوت قرار می‌گیرید که شما تأثیرمثبت آن را خودتان مشاهده خواهید کرد.الحمد لله بسیاری مردم به فضل الله تعالی با این روش اصلاح و تبدیل شده برگشته‌اند و بعد از آن شما خودتان هدایت و تبدیلی بسیاری را در خانه مشاهده کرده‌اید!؟

اعتراض سوم:

چهار ماه را از کجا اختراع کرده‌اید. چهار ماه بدعت یا عرف جدیدی است؟

پاسخ:هدف ما پیروی است…. صحابه تا چندین سال در راه الله تشکیل می‌شدند،یک صحابی بعد از ۲۳ سال به وطن برگشت.حضرت عمر رضی الله عنه از دخترش استفسار فرموده چهار ماه را متعین فرمود که کسی بیشتر از این مدت تشکیل نشود.

 ثانیا : این ترتیب اوقات چنان است که مدرسه‌ی تصویب کند اوقات درسیش از فلان وقت تا فلان وقت می‌باشدبه هر حال جهت اصلاح و دعوت، ترتیب اوقات هیچگاه بدعت گفته نمی‌شود……!

اعتراض چهارم:کارهای ضروری منزل و رها کردن خانواده درست نیست؟

پاسخ:حدیثی درباره‌ی تنها نگذاشتن والدین پیر وارد شده است که از آن کاملا ثابت می‌شود اگر کسی چنین عذری داشته باشد پس او در شهرش خدمت دین را انجام دهد ولی علاوه از این واقعه، هزاران واقعات هستند و صدها هزار صحابه برای سربلندی دین مبین اسلام خانه‌هایشان را ترک کردند و بیشتر این برای جهاد بود که برگشتن در آن صد در صدی نیست پس برای چند روز و ماه ترک خانه هیچ مشکلی نیست این قضاوت منصفانه را شما خودتان باید بکنید که آیا واقعًا چنین نیازی است که شما را از راه الله تعالی باز دارند؟ بدانید که دنیا در حد ضرورت است و مقصود اصلی مان دین است. جای اصلی ما و اهل‌مان دنیا نیست بلکه بهشت جاویدان است پس باید بیشتر به فکر آخرت باشیم زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع در آخرین خطبه‌ی خود به صحابه دستور خروج در راه الله را داد، حتی بسیاری از صحابه برای اطلاع خانواده‌شان به خانه نرفتندبلکه هر یکی از آنها به یک طرفی روی آورد و برای تبلیغ دین اسلام وطنش را رها نمود که امروز در هر نقطه‌ی زمین قبرهایشان را مشاهده خواهید کرد. آیا آن‌ها خانه و اهل نداشتند؟……..

اعتراض پنجم: تبلیغ کار علما است نباید شما عوام این کار را انجام بدهید؟

پاسخ:برادر عزیز هر چه از دین را داری ابلاغ آن برای دیگران بر عهده شما لازم و ضروری است.در زمان پیامبر بعضی از صحابه فقط کلمه را یاد گرفته از آن حضرت صلی الله علیه و سلم استفسار می‌کردند اکنون ما چه کنیم؟آن حضرت صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌فرمودند: آن را به دیگران برسانید.اگر مسئله‌ی علمی پیش آمد علمای کرام هستند ولی اسلام برای دعوت به خیر و نیکی هیچ شرطی نگذاشته است……..!

اعتراض ششم:ابتدا خود را اصلاح کنیم سپس دیگران را دعوت دهیم.

پاسخ:بزرگان می گویند: اگر بخواهیم امری از دین را در خود به وجود بیاوریم پس دیگران را به انجام آن دعوت دهیم حال اگر آن ها هدایت شدند یا نشدند خداوند شما را هدایت خواهد داد.   نیز ناگفته نماند : اگر بر آن امر دینی عمل شود نتیجه این می شود بسیاری از نصیحت های خوب دنیا به اتمام مي رسند چون شخصی که دیگران را نصیحت ( بر انجام ندادن کار بد ) می کندبه این علت است که خود آن کار بد را انجام داده است ( و توبه کرده ) و راجع به بدی آن آگاه است.

اعتراض هفتم:بجای فضایل اعمال قرآن بخوانید زیرا اکثراحادیث اش ضعیف اند؟

پاسخ :برادرم  فضایل اعمال کتاب مسائل واحکام نیست.بلکه کتاب فضایل است باخواندن آن شوق وعلاقه ی عمل پدید می آید.نیزحکم احادیث ضعیف چیست ؟آیا هنگامی که متعلق به احکام نیستند آنها را ترک نمائیم ..مثلا:کسی بگوید:بایکبارگفتن کلمه، چهارهزارنیکی نوشته می شود.واین حدیث ضعیف است .لیکن بخاطرشوق پاداش ونیکی کلمه را تکرارکرد.ازخزانه ی خداوندی چیزی کم نخواهد شد.نیزاگرنمی توان حدیث ضعیف را صحیح قرارداد ولی نمی توان آنرا غلط وموضوع قلمداد کرد.اگربخاطرحدیث ضعیف براحکام ثابت شده دین ،عمل شود اشکال ندارد.

ودرخصوص خواندن و آموزش قرآن ،اکثرافرادجماعت تبلیغ آنرا برخود لازم می دانندوعموم مردم را جهت فراگیری وآموزش آن دعوت می دهند.

اعتراض هشتم:مسلمانها نیازی به دعوت ندارند کفاررا دعوت دهید؟

پاسخ:آیا مسلمانها نیازبه اصلاح ندارند؟به نظرشماجهت اصلاح امت چه ترتیبی اتخاذ شود؟   چه کسی مسلمانی اش ازصحابه بهتر است ؟آنها مرتب یکدیگررا دعوت می دادند.غالبا قول حضرت علی رض است که ازکشتن ۱۰۰کافر،

مسلمان کردن یک کافربهتراست . وازمسلمان کردن صدکافر،آوردن  یک مسلمان به راه راست بهتر است .زیرا این یک مسلمان هدایت یافته ،بادعوت دادن غیرمسلمانها باعث می شود که جماعتهای زیادی دردنیا تشکیل شده وتعداد زیادی به فضل الله دردایره اسلام داخل  شوند.

اعتراض نهم:سخنان تبلیغی ها تکراری هستند ما آنهارا می دانیم ،چیزجدید بگویند؟

پاسخ:ماشاء الله مابسیاری ازچیزها را می دانیم.هرشخصی، بزرگ باشد یا کوچک به اندازه خودش عالم است .

لیکن جای عمل خالی است. زیرا ما می دانیم این سخنان در دل ودرون مافرود نمی آیند .واقعیت این است که این سخنان باربار تاکید وتکرارشوند تادرقلب فرودآمده جاگیرشوند.پبامبرگرامی( ص )درطول حیات، صحابه را ،وصحابه درطول زندگی همین نصیحت وتوصیه را به یکدیگرمی کردند.که رستگاری ما دردین است  که نهایتا در دلهای آنان نفوذ کرد.آیا چیزی که نخست برای آنان قابل فهم نبود ، کثرت تکرار چه سودی را دربرخواهدداشت؟.

اعتراض دهم:تبلیغ برخلاف جهاد است وجهت ازبین بردن مسئولیت جهاد طراحی شده است؟

پاسخ: این یک غلط فهمی است .زیرابرادران جماعت تبلیغ یک کاراصلاحی انجام می دهند که خیلی ضروری ونیازجامعه است  چون امت بوسیله جهاد اصلاح نخواهند شد هراندازه مابخواهیم که اخلاق وعادات را بوسیله جهاد درست کنیم تازمانی که امت اصلاح نشده خداوند متعال حالات مارا درست نمی کند.این یک سوء تفاهم است که تبلیغی ها به جهاد نمی روند یا مخالف جهاد اند.بسیاری ازمجاهدین کسانی هستند که درتبلیغ وقت زده اند.نیزهنگامی که جهاد ملت افغان با روسیه شروع شد مرکزجماعت تبلیغ پشاور گروهی را آماده کرد که به آنان گفته شد که( شاید برگشتی) نشد.به این لشکرمجاهدین تبلیغی دستورداده شد که جهت حوصله افزایی ،تقویت ودلگرمی مجاهدین افغان نهایت تلاش را انجام دهند.درپاکستان هرفساد وخرابی که بنام جهاد تمام میشود درمقابل آن ایستاده اند.

به این واقعه توجه کنید!

بیت الله محسود،وفدی رانزد حاجی عبدالوهاب امیرجماعت تبلیغ فرستادند.آنها به ایشان گفتند:تعداد افرادومجاهدین ماکم هستند ازشما خواهش داریم تعدادی ازتبلیغی ها را برای جهاد اعزام نموده دراختیار ما قراربده؟امیرحاجی عبدالوهاب آنهارا کنارخودنشاند وپرسیدچند مدت است که شما جهادمی کنید؟آنها مدت جهاد را بیان کردند.بازپرسیدند شمادراین مدت چقدرانسان را به هلاکت رسانده اید؟پاسخ دادند هزاران نفررا ازدم تیغ گذرانده ایم .بازپرسیدید چقدرانسان را به هلاکت رسانده اید.؟پاسخ دادند هزاران نفربازسئوال کرد.به نظرشما جای مقتولین کجاست ؟پاسخ دادند دوزخ.سپس ایشان فرمودند:چندین سال است که من کارتبلیغ را انجام می دهم وخداوند هزاران نفررا بوسیله من هدایت نموده است به نظرشما جای این افراد کجاست؟آنها اظهارداشتند وقتی که  هدایت شده اند مشخص است که جایشان کجاست .درادامه افزودندکه شما برای جهنم افراد آماده می کنید ومن برای بهشتحاحی عبدالوهاب صاحب فرمودند: شما ازمن برای جهادافرادمی خواهید چرا خودشما پیش من نمیایید؟

آنها هیچ پاسخی نداشتند.

 نیزدرراه تبلیغ مشقت های زیادی است .ازطرف اقوام وخویشان درجه یک شکنجه وآزاراذیت می رسد .حرمت آنها نگه داشته نمی شود.درمسیرتبلیغ با گرسنگی وتشنگی مواجه شده درسخت ترین شرائط قرارمی گیرندوچندین بارتبلیغی ها ازجان خود گذشته  اند

درپایان ازکلیه سروران درخواست می گردد درجلسات هرساله جماعت تبلیغ که دررائیونڈ پاکستان برگزار میشوند ودرمراکزتبلیغی شهرخودتان شرکت فرمائید.

اجرتان با الله

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن