پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده برهرزه گوینده(۱)

ألحمدلله نحمده ونشكره والصلوة والسلام على رسوله وصفيه محمد وآله وصحبه وأتباعه أجمعين.
أمابعد: این حقیرسیدمهدی حسن بن سیدمحمدکاظم حنفی شاه جهانپوری “غفرله ولوالدیه ولمشایخه ” خدمت افرادمنصف عرض می کنم نوشته ای که پیش روی شما هست اگربا اشتباهی مواجه شدید آنرا اصلاح کنید اگرصحیح بود دردعای خیراینجانب را فراموش نکنید.
رساله ای به نام (الجرح علی ابی حنیفه)بدستم رسید پس ازمطالعه چیزی بجزاز هرزه گویی وگستاخی وبی ادبی درآن نیافتم وعاری بود ازبارعلمی .بارها به این شبهات پاسخ دنداشکن داده شده است لیکن هرگلی را رنگ وبویی است .
بدین جهت چندتا اعتراض متسلفین را با پاسخ آن پیش کرده تا تعصب وتحجر غیرمقلدین که ناشی ازعداوت قلبی آنان نسبت امام ابوحنیفه است آشکارگردد.ومشخص شود که آنها با سلف صالح چه اندازه محبت دارند.
اکنون بخشی ازاعتراضات را با پاسخ شان هدیه خوانندگان عزیزمی کنم .وماتوفيقي إلا بالله وهوحسبي ونعم الكيل ونعم المولى ونعم النصير.
إعتراض نخست :تا امروز  تمام محدثینی که آمده اند همگی امام ابوحنیفه را ازناحیه حفظ ضعیف گفته اند ؟
پاسخ :این قول افتراء محض ودروغ شاخ داری است پشت سرمحدثین بزرگوار.چون انگیزه  شان ازاین اعتراض  صرفا عوام فریبی ومنحرف کردن افکارمی باشد ولی فشاندن خاک به سمت مهتاب ،ازروشنایی مهتاب چیزی کاسته نخواهد شدبلکه ذرات گرد وغبار بروی خود  فشاننده می ریزند.بسیارجای تعجب است که تمام محدثین وی را ضعیف گفته اند بازهمگی بدون واسطه یا بالواسطه شاگردی ایشان را اختیارنموده اند.اگرامام ابوحنیفه رح ضعیف فی الحدیث  باشد آنگاه سلسله وزنجیره حدیث، تمامی محدثین ضعیف وبدون شالوده می باشد.چنین معلوم می شود نگارنده ی این رساله خبرنداشته اند که امام ابوحنیفه شیخ همه ی محدثین است وگرنه علیه ایشان کژ دهنی وافتراءپردازی نمی کرد.خوانندگان عزیزبا دقت ملاحظه کنید جایگاه وکیع بن الجراح درمیان محدثین برکسی مخفی نیست روایات ایشان در صحاح سته به کثرت موجوداند ،امام احمد، ابن المدینی ،عبدالله بن مبارک ،اسحق بن راهویه ،یحیی ابن معین ،ابن ابی شیبه ،یحیی بن اکثم وغیره درفن حدیث شاگرد وکیع بودند وخود وکیع بن جراح درفن حدیث شاگردامام ابوحنیفه هستند وعلم حدیث رانزد ایشان فرا گرفته وبرقول ایشان فتوی می داد.
چنانکه علامه ذهبى در”تذکرة الحفاظ “تصريح نموده اند.
حال زنجیره حدیث امام بخاری بواسطه ی احمدبن منیع ازوکیع بن جراح به امام ابوحنیفه وصل می شود.زیرا امام بخاری شاگرد احمدبن منیع است وایشان شاگرد وکیع بن جراح وایشان درعلم حدیث شاگرد امام ابوحنیفه می باشد. لذا با ضعیف گفتن امام ابوحنیفه رح این سلسله سندنیز ضعیف قرارمی گیرد.
بلکه این هرسه محدث ضعیف قرارگرفته وروایت حدیث شان قابل اعتبارنمی شود.
زنجیره دوم :امام بخاری شاگرد علی بن مدینی است وایشان شاگرد وکیع بن جراج است وایشان درفن حدیث شاگرد امام ابوحنیفه است. لهذا این زنجیره سند نیز بخاطرضعیف بودن ابوحنیفه رح ضعیف شد بلکه هرسه بزرگوارضعیف شدند.
زنجیره سوم :امام بخاری وامام مسلم هردوتا شاگرد مکی بن ابراهیم هستند وایشان نیز درعلم حدیث شاگرد ابوحنیفه هستند.
زنجیره سند چهارم :امام  ابوداود وامام مسلم شاگرد امام احمدبن حنبل می باشند وایشان شاگرد ابونعیم فضل بن دکین هستند وایشان درعلم حدیث شاگرد امام ابوحنیفه هستند.
زنجیره سندپنجم : امام ترمذی شاگردامام بخاری است وامام بخاری شاگردحافظ ذهلی است وایشان شاگردابونعیم فضل بن دکین است وایشان شاگرد امام اعظم ابوحنیفه است.
سلسله سندششم : امام بیهقی ودارقطنی شاگرد حاکم نویسنده” مستدرک “هستند .حاکم ودارقطنی شاگرد ابواحمد حاکم هستند وایشان شاگردابن خزیمه وایشان شاگرد امام بخاری و ایشان شاگردحافظ ذهلی وایشان شاگرد ابونعیم فضل بن دکین وایشان شاگرد امام ابوحنیفه است.
سلسله سند هفتم :امام احمد شاگردامام شافعی است وایشان شاگرد امام محمدبن الحسن شیبانی است ایشان شاگرد امام ابویوسف وامام ابوحنیفه درفقه وحدیث است وابویوسف هم شاگرد ابوحنیفه است .
زنجیره سند هشتم:طبرانی وابن عدی شاگردان ابوعوانه هستند وایشان شاگردمکی بن ابراهیم است( که مکی بن ابراهیم استاد امام بخاری وامام مسلم است ) ایشان شاگرد ابوحنیفه است.
زنجیره نهم :ابویعلی موصلی نویسنده” مسند” شاگردیحیی بن معین وایشان شاگرد فضل بن دکین وایشان شاگردابوحنیفه است.
زنجیره سند دهم :ابن خزیمه شاگرداسحق بن راهویه ویحیی بن معین وامام بخاری وامام احمد وامام دارمی وحافظ ذهلی هستند وهمه این بزرگوارن شاگرد فضل بن دکین هستند وایشان شرف شاگردی امام ابوحنیفه را حاصل نموده اند.
ده زنجیره سند محدثین خدمت خوانندگان محترم بیان گردید که ریشه تمام محدثین دنیا به این بزرگواران متصل می شود اگرامام ابوحنیفه ضعیف قرارداده شود درنتیجه تمامی محدثین جهان اسلام ضعیف وسلسله روایت آنها نیزضعیف است .درجای جای این نوشتاربقیه زنجیره ها وسلاسل را که به امام اعظم وصل می شوند ذکرخواهم کردآنگاه معلوم می گردد که تمام محدثین بالواسطه یابدون واسطه شاگرد امام ابوحنیفه هستند.
↩ادامه دارد

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − پنج =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن