بحث قرائت خلف الامام

قرائت خلف الامام (۴)

¤مسئله قراءةخلف الامام در قران
قال الله تعالی :《اذا قر ئ القران فاستمعواله وانصتوالعلکم ترحمون》.
الاعراف پ ۹رکوع ۲۴)
ترجمه:چون قران خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید وخاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید :جمهور سلف وخلف متفق اند که در این ایه کریمه خداوند مسئله قراءت خلف الامام را واضح وبيان فرموده است.یعنی وظیفه امام ومقتدی هر یکی را جداگانه تعیین نموده ،چون قران خوانده شود :(امام قراءت كند)وظيفه مقتدی گوش فرادادن به آن وخاموش شدن است .مناسب می دانم که در تفسیر وتشریح این آیه کریمه ارشادات عالیه واقوال صحابه کرام رضوان  الله تعالی علیهم اجمعین را تحریر نمایم که این جماعت مقدس از این آیه چه مطلبی رااستنباط نموده اند .《قال النبی صلی الله علیه وسلم استقرؤا القران من اربعةٍ ،من عبدالله بن مسعود وسالم مولی ابی حذیفة وابی ابن کعب  ومعاذ بن جبل رضی الله عنهم اجمعین‌》بخاری ج۱ص۵۳۱٫-
ترمذی ج۲ص۲۲۲)
ترجمه:رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : شما (صحابه کرام) قران را از چهار نفر یاد بگیرید .
۱)-ازعبدالله بن مسعود.
۲)- وسالم مولی ابی حذیفه

۳)-وابی بن کعب.
۴)- واز معاذ بن جبل  رضوان الله تعالی علیهم اجمعین:
درروایتی دیگرنبی اکرم صلی الله علیه وسلم درباره حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چنین فرمو دند :《قال النبی صلی الله علیه وسلم تمسّکوابعهدابن ام عبد》
ترمذی ج۲ص۲۹۳)
ترجمه:رسو ل الله صلی الله علیه وسلم فرمود:که  به حکم و راهنمائی ابن مسعود رضی الله عنه چنگ بز نید .در مسلم شریف از عبدالله بن مسعود رض روایت  است:عن عبدالله قال :«والذی لا اله غیره مامن کتاب الله سورةالا انا اعلم حیث نزلت  وما من ایة الا انا اعلم فیما انزلت ولو اعلم احدا هو اعلم بکتاب الله منی تبلغه الابل لرکبت الیه »
صحیح مسلم ج۲ص۲۹۳)
ترجمه :قسم بخدایی که هیچ معبودی جز او نیست هیچ سوره وایه ای در قران نیامده که از شان نزول او علم نداشته با شم ،که در چه موقعی ودر چه حالتی نازل شده و من از خودم کسی را عالمتر به کتا ب الله نمیدانم اگر در این وقت (دور صحابه ) کسی از من عالمتر مو جود ورسیدن من به او امکان می بود من به طرف او رجوع واستفاده می کردم .عبدالله بن مسعود رض با داشتن اینچنین مقام وشان و درجه ای که دارند  راجع به این آیه کریمه چنین  می فرماید:《صلی ابن مسعود رضی الله تعالی فسمع اناسا یقرؤ ن مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفهموا اماآن لکم ان تعقلوا و اذا قُریَء القران فاستمعواله وانصتوا لعلکم تر حمون 》.تفسیر ابن جریر ج۹ص۱۰۳)
ترجمه:یکبارابن مسعود رضی الله عنه  نماز خواند ، شنید تعدادی از مردم پشت سر امام قرائت می کنند ،هنگامی که از نماز فارغ شد گفت: ایا هنگام ان نرسیده است که شما بفهمید ؛آیا آن هنگام نرسیده است که شما تعقل  کنید (از عقل وفهمتان کمک بجویید )هنگامی که قران خوانده شود پس به ان گوش فرا دهید  وخاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید.تفسیر آیه مذکور از رئیس المفسرین وحبر الامت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. عبدالله ابن عباس رض درمیان صحابه کرام مفسر بزر گ قران ودارای مقام والایی بوده اند .بعد از عبدالله ابن مسعود رض در علم تفسیر بز رگترین مفسر قران بشمار می رفتند .رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حق وی اینچنین  دعا فرمودند: «اللُهمَّ فقّه فی الدین وعلّمه التاؤیل»مسند احمد ج۱ص۳۲۸-
تفسیرابن کثیر ج۱ص۳)
ترجمه:ای خدا ایشان (عبدالله ابن عباس رض ) را فهم دین عطا بفرما واو را در تاؤيل وتفسیر قرآن مهارت عنایت بفرما :در حدیثی دیگر چنین آمده از ابن عباس رض مروی است فرمودند :(فمنی الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم  قال: اللهم علمه الحکمة )
ترمذی ج۲ص۲۲۳)
ترجمه:ابن عباس رض فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم  مرا در اغوش گرفت وفرمود :ای خدا به او فهم ودانش دین عطا فرما .حضرت عبدالله ابن مسعود رض صحابی بزرگ وعظیم المرتبت ومحدث بی بدیل درباره ابن عباس رض چنین میفرماید :قال عبدالله یعنی ابن مسعود رض «نعم تر جمان القران ابن عباس»
تفسیر ابن کثیر ج۱ص۳)
ترجمه:عبدالله ابن مسعود رض فرمودند: ابن عباس رض الله عنهما بهترین تر جمان ومفسر وشارح قران است .حضرت عبدالله ابن عباس رض با داشتن چنین فضایل ومناقب ومفاخری شان نزول این آیه کریمه چنین ارشاد می فرماید :《عن ابن عباس رض فی قوله تعالی:  واذا قریء القرانُ فاستمعوا له وانصتوالعلّکم ترحمون.( یعنی فی الصلوة المفرو ضة).تفسیر ابن کثیر ج۲ص۲۸-         تفسیر ابن جریر ج۹ص۱۰۳ – کتاب القراءةص۸۸-  روح المعانی ج۹ص۱۵۰)
ترجمه :از عبدالله ابن عباس رض روایت است که ایه مبارکه (اذا قرائ القران فاستمعو اله وانصتوا لعلکم ترحمون )
در مورد نماز های فرضی نازل شده است.تفسیر ایه کریمه مذکوره از حضرت مقداد ابن اسود رض : 《ذکر البغوی عن المقداد انه سمع اناسا یقر ؤن مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقهوا واذا قرئ القران  فاستمعو ا له وانصتوا – کما امرکم الله 》
تفسیر  مظهری  ج ۳ ص ۵۰۷)
امام  بغوی رح از حضرت مقداد بن اسود رض روایت می کندکه، ایشان شنیدند عده ای پشت سر امام قراءت می کنند و حضرت مقدادآنهارا ( سرزنش کرده)
گفت : ایا هنوز انو قت نیامده است که از عقل ودانش کار بگیرید ؛ چون قران خوانده می شود بسوی آن گوش فرا دهید وخاموش باشید هما نطور یکه خداوند امرتان فرمو ده است .ازتفاسیر صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین  واضح شد که و ظیفه امام قراءت و وظیفه مقتدی خامو ش بودن وگوش فرا دادن است.
↩ادامه دارد…….

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن