پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده برهرزه گوینده(۳)

اعتراض دوم هرزه گو:جالب این است که امام ابوحنیفه ضعیف است.
پاسخ:اکنون بیان گردید که امام بزرگوارثقه فی الحدیث است.زیرا شخصیتهای برجسته ای چون یحیی بن معین، ابن مدینی ،محمد بن سعد،  صالح بن محمد اسدی، احمد بن محمد بن محرز، ابوالحجاج مزی ، حافظ ذهبی ، حافظ بن حجر عسقلانی ، حافظ بن حجر مکی وصفی الدین خزرجی ایشان راموردتاییدوتوثیق قرارداده اند.هنگامی که این بزرگواران اقوال توثیق ابن معین وابن مدینی را درخصوص امام ابوحنیفه رحمه الله نقل کرده اند وپس ازنقل هیچ گونه جرحی را برامام واردنکرده وبرتوثیق آن بزرگواران سکوت نموده انداین نشانگرتوثیق آنها است نسبت به مقام شامخ وجایگاه علمی امام اعظم رحمه الله تعالی.
اگرعبارت علامه ذهبی را که قبلابیان شد درآن کلمه( غیره) و(سمعنا)را عمیق نگاه کنیم دست کم دونفربه معدلین امام افزوده خواهد شد .معترض نگون بخت،علامه ذهبی وحافظ ابن حجر عسقلانی راجز مضعفین(تضعیف کنندگان) امام
بزرگوارقرارداده است.حال آنکه علامه ذهبی درکتاب گرانسنگ اش تذکرة الحفاظ متعلق به امام ابوحنیفه هیچ جمله ای را بکارنبرده است که درآن وهم تضعیف باشد وحافظ ابن حجر نیزدرکتاب وزین اش” تقریب” چنین کلمه ای رابیان نکرده است که از آن تضعیف ثابت شود .درصورتی که تقریب کتابی است که حافظ بن حجروعده داده اندکه من أعدل اقوال (سخنان عادلانه) رانقل خواهم كرد.اگرخدای ناکرده امام صاحب نزد ایشان ضعیف می بودقطعاایشان راتضعیف می کرد.
لهذاثابت شد که این افتراءمحض است که علامه ذهبی وحافظ ابن حجر امام صاحب را تضعیف قراردهند.”العیاذبالله دونه خرط القتاد”
ای معاند مقداری پرده ی تعصب رابرداروباچشم بصیرت ببین.
. /چوبیچاره گردی وپیچان شوی/
./
زگفتار هرزه  پشیمان  شوی/
اعتراض سوم هرزه گو:اساتید امام ابوحنیفه ضعیف اند.
پاسخ: هنگامی که مورچه بال درآورد نشانه ی هلاکت ونابودی اوست. معترض بایستی پاسخگوباشند آیاعطاء،نافع واعرج وغیره. .. که اساتیدامام ابوحنیفه هستندضعیف اند؟
اگر حق وانصاف همین است آنگاه ازصحت احادیث صحاح سته وکتب دیگردست شسته سلب اعتماد شویم زیرابرهیچ کس مخفی نیست که این بزرگواران راویان صحاح هستند.
آری!شایدمنظور معترض متعصب حماد بن ابی سلیمان است که ایشان رانیزیکی ازاساتید امام ابوحنیفه شمارکرده است.امادرباره حماد بن ابی سلیمان استادامام اعظم ملاحظه کنید.
《حماد بن أبى سليمان أحرج له أﻷئمة الستة ، أبو إسماعيل أﻷشعري الكوفي أحدأئمة الفقهاء
سمع أنس بن مالك وتفقه بإبراهيم النخعي روى عنه سفيان الثوري، شعبة وأبوحنيفة وخلق تكلم فيه لﻹرجاء ولولاذكر إبن عدي له فى كامله لماأوردته قال بن عدي حماد كثير الرواية له غرائب و هو متماسك ﻻبأس به وقال إبن معين وغيره ثقة 》.ميزان الاعتدال ج۱ص ۲۷۹٫
ترجمة:علامه ذهبی درکتاب کتاب میزان درخصوص استاد امام ابوحنیفه ، حماد بن ابی سلیمان تحریرمی فرماید:ائمه صحاح سته (بخاری، مسلم، ابوداود ، ترمذی، نسائى وابن ماجه) احادیث وی راتخریج نموده اند کنیه اش ابواسماعیل اشعری کوفی است.
پیشوایی ازایمه فقهاء می باشد. ازصحابی بزرگوارانس بن مالک حدیث روایت می کند.ورشته فقه اسلامی رانزد ابراهیم نخعی فراگرفته است.سفیان ثوری ،شعبه و ابوحنیفه وتعدادی ازمحدثین درفن حدیث افتخار شاگردی وی رادارند.
بخاطر(إرجاء)درموردایشان عده ای تکلم کرده اند اگرابن عدی درکتاب کامل خویش (توثیق) ایشان را ذکرنمی کرد من هم درکتاب میزان خودم توثیق ایشان راذکرنمی کردم چون وی ثقه هستند. (لماذکرته انه ثقه).ابن عدی می افزاید:حمادکثیرالرواية است البته مقداري غرائب (تفردات) دارند.بسيارمتمسک وچنگ زننده به حدیث بودوهیچ اشکالی ندارندیحیی ابن معین وغیره اورا ثقه ومورد اعتماد قرارداده اند.)متماسک ولاباس به) کلمات توثیق هستند .کلمه ی (لاباس به) جانشین کلمه ی صدوق است چنانکه علامه ذهبی درکتاب میزان صفحه ۳این مطلب راتوضیح داده اند.
اکنون روشن شدحمادبن ابی سلیمان که شیخ واستاد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی است
فردی ثقه هستند .بالفرض اگراین توثیقات واقوال ایمه جرح وتعدیل موجودنمی بودند بازهم برای کسی مجال کلام، درباره ثقه بودن ایشان نبود چون ایشان ازراویان بخاری ومسلم اندکه به صحیحین مشهور هستند .بالاخص غیرمقلدین که با آب وتاب خودشان را اهلحدیث ومحمدی می نامند اینجا جای گریزندارند زیرا ایمان آنها نسبت به روایات صحیحین وصحت شان نزدآنها مانندوحی منزل من السماء است خوانندگان عزیزاین است دیانت متسلفین بخاطرتعصب وعداوت شدیدی که نسبت به امام ابوحنیفه داشتند توجه نکردند اگرماحمادبن ابی سلیمان را ضعیف قراردهیم چه تاثیری برروایات بخاری ومسلم خواهد گذاشت این روندغیرمقلدین خیلی شگفت آوراست.اماراجع به موضوع ارجاء درمباحث آتی صحبت خواهیم کرد.
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 18 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن