پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده برهرزه گوینده(۶)

امام محمد در سنه ی ۱۳۵ هج ق متولد ودرسنه ۱۸۹وفات نمودند.

رشته علم حدیث را نزد امام ابویوسف، امام مالک، امام اوزاعی، مسعربن کدام، سفیان ثوری، عمروبن دینار، مالک بن مغول، ربیعه بن صالح، بکیرو محدثین دیگرفراگرفتند.
تقریبا سه سال خدمت امام مالک قرارگرفتند بیش از ۷۰۰حدیث را همراه سند،  نزدایشان استماع نموده حفظ کردند.
درزمان خویش دربغداد درس حدیث می داد. شخصیتهایی مانند: حضرت امام شافعی، ابوسلیمان جوزجانی ، هشام رازی، علی بن مسلم طوسی، ابوعبیده قاسم بن سلام، خلف بن ایوب ،ابوحفص کبیر، یحیی بن اکثم ، موسی بن نصیررازی، محمد بن سماعه، معلی بن منصور،ابراهیم بن رستم،عیسی بن ابان،محمد بن مقاتل،شداد بن حکیم،علی بن معبد،و غیره دردرس حدیث امام محمد شرکت نموده مستفیض می شدند.
اگرامام محمد طبق گفته معترض مغرض درعلم حدیث صلاحیت نداشت چرا این محدثین نامبرده درحلقه حدیث ایشان زانوی تلمذ زده از ایشان حدیث روایت کردند؟معلوم می شود که این شخصیت هانیزنسبت به علم حدیث آگاهی نداشتند واگرنه برای فراگیری علم حدیث نزد یک فرد ضعیف وغیرعالم نمی رفتندودرحلقه درس وی حضور بهم نمی رسانیدند وبخاطرشاگردی اومقام علمی خویش راتنزل نمی دادند.ولکه ای برای خودبجای نمی گذاشتند.انالله واناالیه راجعون.
اکنون نظرشمارا به چندزنجیره جلب می کنم.
۱- زنجیره نخست:امام بخاری ، امام، مسلم، ابوداود، ابوزرعه،وابن ابی الدنیا، شاگردان امام احمد هستندوامام احمد شاگرد امام شافعی است وایشان درروایت حدیث افتخار شاگردی امام محمد را دارند.
۲- زنجیره دوم:علی بن مدینی وامام بخاری هردوتاشاگردان معلی بن منصور اند وایشان شاگرد امام محمد هستند.
۳- زنجیره سوم:ابن مردویه ابوالقاسم شاگرد طبرانی وایشان شاگرد امام طحاوی وایشان شاگرد یونس بن عبدالاعلی وایشان شاگرد علی بن معبد و ایشان درفن حدیث شاگردامام محمد است.
۴- زنجیره چهارم:ابوعوانه شاگرد ابن عدی وایشان شاگرد ابویعلی وایشان شاگرد یحیی بن معین وایشان شاگرد علی بن معبد و ایشان شاگرد امام محمد می باشند.
۵- زنجیره پنجم:ابن مردویه وحافظ ابونعیم شاگرد ابوالشیخ اصفهانی ایشان وابن حبان شاگردان ابویعلی هستندوایشان شاگرد یحیی بن معین وایشان شاگرد علی بن معبد و ایشان شاگرد امام محمد شیبانی است.
۶- زنجیره ششم:ابوحاتم شاگرد علی بن معبد و ایشان شاگرد امام محمد شیبانی است.
۷- زنجیره هفتم:قاسم بن سلام شاگرد علی بن معبد و ایشان شاگرد امام محمد بن الحسن شیبانی است.
۸- زنجیره هشتم:محمد بن اسحق صاحب مغازی (سیرت نگار) شاگرد علی بن معبد و ایشان شرف شاگردی امام محمد بن الحسن راحاصل نموده اند .
۹- زنجیره نهم:اسحق بن منصور شاگرد علی بن معبد و ایشان شاگرد امام محمد بن الحسن هستند.
۱۰-امام بخاری وامام ترمذی شاگردان یحیی بن اکثم وایشان شاگرد درعلم حدیث شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی هستند.
این ده سلسله بعنوان نمونه پیش کرده شدندتعدادزیادی ازمحدثین دراین زنجیره متصل اند اگرخدای ناکرده امام محمد شیبانی ضعیف است پس بقیه محدثین نیز ضعیف باشند.
مخلص کلام :نه امام محمد ضعیف است ونه این سخن درست است که امام محمد علم حدیث نداشتند.زیرا اگرچنین می بود شخصیتهای بزرگی ازنخبگان علم حدیث هیچگاه شاگردی وی را انتخاب نمی کردند.
لذا برمنتقد بی بصیرت لازم است که عینک تعصب را ازدیدگانش بردارد وبایستی با دید انصاف بنگرد.
ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + چهارده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن