پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده(۷)

اعتراض هفتم مغرض روانی:نخست یک کلام مجمل راببینید.درکتاب قیام اللیل صفحه ۱۲۴آمده است ( حدثني على بن سعيد النسوي قال سمعت:أحمدبن يقول:هوﻵء أصحاب أبي حنيفة ليس لهم بصربشئ من الحديث).
پاسخ: جای بسی شگفتی است که قول امام احمد رادرباره ی شاگردان امام ابوحنیفه پیش می کندکه آنها درحدیث شناسی بصیرت وآگاهی ندارند .این قول چه ربطی به امام ابوحنیفه رحمه الله دارد.
آفتاب را چه گناه که خفاش نمی بیند.
چه خوش گفت ست سعدی در زلیخا/

الایاایهاالساقی ادرکاساوناولها/

بالفرض اگراین قول تسلیم کرده شود برشخص امام ابوحنیفه تاثیرنمی گذارد.

شایدمعترض این آیه قرآنی رانخوانده است.《ولاتزروازرةوزرأخرى .》کجاازاین قول لازم می آید که امام ابوحنیفه دررشته حدیث بصارت ومهارت ندارند؟
گنه کرد دربلخ آهنگری/

به شوشترزدندگردن مسگری/

 قول امام ابوحنیفه رحمه الله دررابطه با جرح وتعدیل راویان معتبراست اگرایشان در علم حدیث وفن رجال بصیرت وآگاهی نداشتندچرا قول ایشان درجرح وتعدیل اعتبار کرده می شود.
درجواهرالمنيفةج۲ص۲۸این عبارت حافظ ابن عبدالبرمنقول است 《ثم إن تضعيف زيد نقل عن اﻹمام ابي حنيفة .قال المنذري ماعلمت أحدا ضعفه إلا أن إبن الجوزي نقل عن أبي حنيفة أنه مجهول وكذاقال إبن حزم ، قلت:يدل على جهالته إن الحاكم لما أخرج هذاالحديث من طريق يحيي بن أبى كثيرعن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبى عياش عن سعد
ثم قال لم يخرج الشيخان لماخشينا من جهالة زيد. وقال الطبري في تهذيب الآثار علل الخبربان زيدا تفردبه وهوغیرمعروف في نقلة العلم فهذاإبن جرير والحاكم يدل كلامهماعلى جهالته. فكيف يقول المنذري ماعلمت أحدا ضعف زيدا إلا ما ذكره ابن الجوزي إلى آخره ولوسلم إنفراد إلامام في تجهيله أوتضعيفه كفانا ذلك فإن كلامه مقبول فى الجرح والتعديل .وقدعقدإبن عبد البرفي كتاب جامع العلم بابا في أن كلام الإمام يقبل في الجرح والتعديل.
ترجمه:تضعیف زیدازامام ابوحنیفه رحمه الله منقول است.
منذری می گوید:من نمی دانم کسی ایشان را ضعیف قراردهند مگرابن جوزی ازابوحنیفه نقل نموده اند که زیدمجهول است.  ابن حزم نیزهمینطورگفته اند.
نویسنده کتاب می گوید:برای مجهول بودن زید این امردلالت می کند هنگامی که حاکم این حدیث راازطریق یحیی بن ابی کثیرازعبدالله بن یزیداززیدبن ابی عیاش ازسعد تخریج وروایت کردند .
حاکم اظهارداشتندکه شیخین (بخاری ومسلم) بخاطرخوف از مجهول بودن زید این حدیث را تخریج نکرده اند.
علامه طبری درتهذیب الآثار می فرماید: این حدیث بخاطرتفرد زید معلول است وایشان نزدناقلین علم حدیث معروف نیست .
صاحب کتاب می افزاید:پس تحقیق  وگفتارابن جریروحاکم دال بر جهالت زید هستند لهذا منذری برچه اساسی می گوید :کسی را  بجزازامام ابوحنیفه سراغ ندارم که یزید را ضعیف قراردهد.اگردرتجهیل وتضعیف زید امام ابوحنیفه متفرد باشد بازهم مارا کفایت می کندچون قول امام در جرح وتعدیل مقبول است.حافظ بن عبدالبردرکتاب جامع العلم باب مستقلی را دراین زمینه منعقدکرده اندکه (قول امام ابوحنیفه رحمه الله درباب جرح وتعدیل معتبراست).
امام ترمذی درکتاب العلل خویش  قول امام صاحب را درمورد جرح وتعدیل نقل نموده است .
چنانکه درجامع ترمذی ص۳۳۳ چاپ مصراین عبارت موجود است.   《حدثنامحمودبن غيلان ثناأبويحيى  قال سمعت:أباحنيفة يقول:مارأيت أكذب من جابرالجعفي ولاأفضل من عطاءبن أبي رباح》.
ترجمه: امام ترمذی می گویند:محمود بن غیلان برای مابیان نمودند که ابویحیی حمانی گفت :از امام ابوحنیفه رحمه الله شنیدم گفت:هیچ کسی را دروغگوترازجابرجعفی وافضل ترازعطاءبن ابی رباح ندیدم .
امام ترمذی برای جرح جابرجعفی همین قول امام رانقل نموده است هرآدم منصفی ازین امرمی فهمدکه امام ابوحنیفه درفن رجال درچه پایه ای قراردارد.حافظ بن حجردرتقریب بیان نموده اند که روایات امام ابوحنیفه رحمه الله درسنن ترمذی ونسائي بوده اند .
لیکن برخی از متعصبین بخاطر عداوت ودشمنی که با امام ابوحنیفه رحمه الله داشته اند
روایات ایشان را برداشته اند.

  امان ازتعصب .
سخن دیگراینکه شاگردان امام صاحب چه ویژگی دارند ؟
آیادرمیان شاگردان ایمه دیگرکسانی پیدا نمی شوندکه درعلم حدیث بصیرت وآگاهی داشته نباشند کسانی که به کتب رجال اشراف دارندبرآنها پوشیده نیست لذا شمردن آنها تطویل لاطائل است.

ادامه دارد

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 3 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن