پاسخ کوبنده برهرزه گوینده

پاسخ کوبنده بر هرزه گوینده(۸)

ادامه پاسخ :اگرازقول امام احمد کلیه شاگردان امام ابوحنیفه رحمه الله مراد هستند پس قطعا این اشتباه است زیرا ده ها شاگرد امام ابوحنیفه، بعنوان امام وشیخ درفن حدیث شناخته شده اندبطورنمونه چندتا را ذکرمی کنم .

اول :وکیع بن جراح کوفی که امام، محدث وحافظ عراق بود
علامه ذهبی درکتاب تذکرة الحفاظ ص۲۸ می نویسد:
ایشان علم حدیث را نزد امام ابوحنیفه رحمه الله فراگرفتند وبر قول امام صاحب فتوی می داد }ویفتی بقول ابی حنیفه {خودامام احمد درمورد وکیع بن جراح می فرماید: هیچ کسی را ازنظرحافظه قوی وعلم جامع بهترازایشان مشاهده نکردم.وافزودند ایشان هم حافظ،وهم فقیه بودند.یحیی بن معین می گوید:کسی را نیکوترازوکیع بن جراح ندیدم تمام شب به نمازمشغول بود وروزها روزه می گرفت وبرقول امام ابوحنیفه رحمه الله فتوی می داد. شاگردان ایشان درعلم حدیث عبارتند: از امام احمد بن حنبل ،عبدالله بن مبارک،علی بن مدینی  ، یحیی بن اکثم ، اسحق بن راهویه ، ابن ابی شیبه، یحیی بن معین، احمد بن منیع، وغیره می باشند.
آری ! وکیع شاگرد امام ابوحنیفه بود آیادرعلم حدیث متبحروتوانمند نبود؟ شگفت تر این است باتوجه به اینکه بصیرت نداشت استاد امام احمد بود.باید معترض ازطرف امام احمد پاسخگوباشد؟
دوم :شاگرددوم امام ابوحنیفه رحمه الله شیخ الاسلام حافظ حدیث یزید بن هارون است که علامه ذهبی درکتاب تذکرةالحفاظ می نویسد:
ایشان رشته حدیث را نزد عاصم احول ، امام ابوحنیفه، یحیی بن سعیدوسلیمان تیمی فراگرفتند .وامام احمد، علی بن مدینی، ابن ابی شیبه وعبدبن حمیدازیزیدبن هارون علم حدیث را حاصل نمودند.
ابن مدینی می گوید:هیچ کسی را ندیدم که حافظه اش ازیزید بن هارون قوترباشد.
امام احمد می گوید:واقعایزید بن هارون حافظ حدیث بود.ابن ابی حاتم می گوید:امام ثقة بود.
حال ازمنتقدپرسیده می شود آیایزیددرفن حدیث بصیرت وآگاهی داشت یاخیر؟ آیاایشان ازاصحاب امام ابوحنیفه است یا خیر؟
سوم :شاگردسوم فضل بن دکین کوفی است که کنیه اش ابونعیم و حافظ حدیث بود.
حافظ بن حجر در تذکرةالحفاظ می گوید:ایشان از امام ابوحنیفه رحمه الله حدیث روایت کرده اند واز ایشان امام احمد، اسحق بن راهویه، ابن معین، امام ذهلی، امام بخاری، دارمی، ابن مبارک و محدثین دیگرحدیث روایت نموده اند.
معترض متعصب پاسخ دهدآیا یزیدبن هارون ازاصحاب امام ابوحنیفه بود یا خیر؟ آیاایشان درفن حدیث صاحب کمال بودندیاخیر؟
چهارم:شاگرد چهارم امام ابوحنیفه رحمه الله ابوعبدالرحمن عبدلله عمری کوفی مقری می باشند.
درتذکره الحفاظ آمده است که ایشان نزد امام ابوحنیفه و شعبه ابن حجاج علم حدیث را حاصل نموده است. ایشان درعلم حدیث استاد امام بخاری است وامام بخاری ازایشان حدیث روایت کرده اند .
اگروی درعلم حدیث بصیرت و آگاهی نداشت هیچگاه شخصیتی چون امام بخاری شاگرداونمی شد ازچنین فردی حدیث روایت نمی کرد.ای منتقدعقده ای آیاابوعبدالرحمن کوفی شاگردامام اعظم نیست؟
پنجمین شاگرد امام ابوحنیفه ، حافظ کبیرعبدالرزاق بن حمام حمیری صنعانی است که احادیث زیادی راازامام ابوحنیفه رحمه الله روایت کرده است. درباب بیوگرافی امام ابوحنیفه رحمه الله علامه ذهبی درکتاب تذکره الحفاظ می نویسد: وحدث عنه وكيع ويزيدبن هارون وسعدبن الصلت وابوعاصم عبدالرزاق وعبيد بن موسى وابونعيم وابوعبدالرحمن المقري وبشركثيرا.”
معترضى كه ازبخارمعده حرف زده پاسخ دهدآیاعبدالرزاق ازشاگردان امام صاحب بودیا خیر؟ آیامحدث بودیاخیر؟
ششم :شاگرد ششم امام ابوحنیفه رحمه الله قاضی امام ابویوسف می باشند حافظ ذهبی در تذکرةالحفاظ ايشان رادرفهرست حفاظ حدیث قرارداده اند وخود امام احمد در علم حدیث شاگرد وی بوده اند ودیدگاه امام احمد درباره وی این است که (امام ابویوسف درعلم حدیث منصف هستند)ابن معین می گوید:ابویوسف صاحب حدیث وعامل به سنت بودعلاوه ازامام احمد محدثان بلندپایه ای مانندیحیی بن معین ، علی بن الجعد ، بشربن الولید، امام محمد وغیره نزدایشان علم حدیث را فراگرفته اند.
اگرچنانچه ایشان در فن حدیث نقش بزرگی راایفانمی کردند هیچگاه این ستونهای علم حدیث نزدایشان زانوی تلمذ نمی زدند.
ادامه دارد

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن