برخی ازمعتقدات علامه ابن تیمیه رح

برخی ازمعتقدات علامه ابن تیمیه رحمه الله (۲)

۳)-تصرفات ولی قابل انکار نیستند.ابن تیمیه می فرماید:«عمدتم فی ٳعتقادکونه ولیاً للّه أنّه قدصدرمنه مکاشفة فی بعض الأمورأو فی بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل:أن یشیر ٳلی شخص فیموت،أویطیرفی الهواء ٳلی مکّة أوغیرها، أویمشی علی المآء أحیاناً،أویملاء ٳبریقاً من الهوآء ،أوینفق بعض الأوقات من الغیب ،وأن یختفی أحیاناً من أعین الناس .أو ٳن بعض النّاس ٳستغاث به وهو غائب أومیت فرآه قدجآء فقضی حاجته .
أویخبرالنّاس بماسرق أوبحال غائب لهم أومریض أونحوذالک من الأمور»بسیاری ازمردم،کسی را بعنوان ولی خدا می شناسندکه ازدست وی چیزهای خارق عادت ظاهرشود وباید اهل کشف باشد وبعضی ازتصرفات خارق عادت از او صادر شود.
مثلا:
اگربسوی شخصی اشاره کند او بمیرد.
یا اینکه ولی درهوا پرواز کرده به مکه یاشهری دیگربرود.
یاگاها بر روی آب راه برود.
یاظرفی را پراز هوا کند.
یا برخی اوقات،ازغیب به مردم کمک مالی نماید درحالی که مالی ندارد.
یاأحیانا ازنگاه مردم ناپدید وغایب شود.
یا اینکه بسا اوقات مردم از وی کمک بطلبنددرحالی که او غایب یا مرده است آنگاه می بینند که به کمک وامداد آنها آمده است.
یاخبرمال مسروقه را به مردم بدهد .یااینکه وضعیت، وحال شخص غایب ومریضی را برایمردم بازگو کند.
درادامه می افزاید:
«وهذه الأمور الخارقة للعادة وٳن کان قدیکون صاحبهاولیّاًفقد یکون عدواً للّه»این امور خارق عادت، اگر چه ازدست ولی خدا صادر می شوند اما گاهی این امور ازدست دشمن خدا نیز برمی آیند.حال ، ولی خدا ودشمن خدا چگونه شناخته می شوند.

دراین باره علامه ابن تیمیه می فرماید:«بل یعتبرأولیاء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التی دلّ علیها الکتاب والسنّة » فتاوی ج۱۱ص۲۱۴
ًحالات ،صفات وکردار اولیاء مطابق باکتاب الله وسنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم موازنه می شوند اگرعمل ایشان درچهارچوب کتاب وسنت است پس ولی خدایند .واگرخلاف شریعت گام می گذارد پس دشمن خداست.
قضاوت با متسلفین

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن