مسئله تراویحنقد البانی

نقدی بر کتاب صلاةالتراویح جناب آلبانی(قایلین برهشت رکعت تراویح)بخش(۲)

نقدی مختصربرکتاب صلاة التراویح ناصرالدین آلبانی.

بخش دوم:

معتقدان به یـــــــک رکعت نماز تراویح

جناب آلبانی به خاطر آوردن سهولت وآسانی به مقلدینش حتی به خواندن یک رکعت نماز تراویح قائل است ویک رکعت تراویح را عمل سنت گفته است اگرچه غیرمقلدین دیگربه هشت رکعت تراویح قائل اند.اما جناب آلبانی در آخر رساله خویش صفحه ۱۰۸ گفته است که تراویح از ۱۱رکعت اضافه خواندن جایز نیست،واز ۱۱ رکعت کمتر جایز است وحتی جناب آلبانی پا فراتر گذاشته می گوید :یک رکعت تراویح نیز از سنت واز عمل سلف ثابت است.چنانکه وی در کتاب صلاةالتراویح از صفحه ۵۸تا۹۶ نماز تراویح،تهجد ونماز وتر را یک نماز گفته وعنوان کتاب خود را چنین قائم نموده(الکیفیات التی صلی:صلی الله علیه وسلم،بها صلاةالیل والوتر)سپس در صفحه ی /۸۶ شش طریقه نماز را نقل نموده:

۱۳ر کعت; دو دو رکعتی به روایت زیدبن خالدالجهنی.

۱۱رکعت ;دودو رکعتی به روایت ابن عباس.

۸ رکعت به روایت بی بی عایشه.

۱۱رکعت چهاررکعتی .

۱۱ رکعت هشت رکعتی بایک سلام .

۹رکعت; شش رکعتی بایک سلام .

ودو رکعت.

وسپس یک رکعت،

سپس در صفحه/۹۴ نوشته است(وحتی یجوز له ان یتقصر علی رکعة واحدة فقط لقومه فمن شاء فلیؤتر بخمس ومن شاءفلیوتر بثلاث ومن شاءفلیوتر بواحدة)

یعنی تراویح به یک رکعت هم جایز است بنابر آنچه که در حدیث آمده که هرکه می خواهد پنج رکعت وتر بخواند وهر که می خواهد سه رکعت بخواند وهرکه می خواهد یک رکعت وتر بخواند.

و در آخر رساله صفحه/۱۰۸ نوشته است(وانه وان لم تجز الزیادة علی الاحدی رکعة،فالاقل منه جائز حتی الاقصار علی رکعة واحدة منها، لثبوت ذلک فی السنة وقد فعله السلف).

یعنی گرچه زیاده از یازده رکعت تراویح جایز نیست اما کمتر از آن جایز است، وحتی یک رکعت تراویح هم جایزاست چون از سنت وعمل سلف ثابت است.

در اینجا غلط فهمی بلکه اشتباه بزرگ جناب آلبانی این ست که وی نماز(تراویح،تهجد ونماز وتر)را یک نماز گفته وهیچ دلیلی هم از قرآن و حدیث براین ادعای عوام فریب خود ذکر نکرده است یعنی آلبانی راجع به اینکه نماز تراویح،تهجد و وتر یکی است  قولی را نقل ننموده که خداوند ویارسول الله (ص) گفته باشد که تراویح،تهجد ووتر یک نماز است واگر کسی یکی ازینها بخواند هرسه آن ادا می شود،ویا اگر کسی یک رکعت بخواند هرسه نماز ادا می گردد .

در حالیکه نماز(تراویح،تهجد ووتر) یک نماز نیست بلکه هر یک نماز جداگانه ی هستند وباهم فرق دارند که در بخش های بعدی بادلایل اثبات می شود.

ادامه دارد…

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن