مسئله تراویح

ٳثبـــــات بیست رکعت نماز سنّت تراویــــــــــح (۸)

ٳثبـــــات بیست رکعت نماز سنّت تراویــــــــــح بخش (۸)

بیست رکعت تراویح و سایر صحابه و تابعین

❋حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه از سابقین اولین و ششمین فردی است که اسلام آورد و از کسانی بود که همیشه در خدمت حضرت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ می بود. حضرت زَیْد بن وَهْب رحمه الله می فرماید:

ـ  كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ. قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانَ يُصَلِّي عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

قيام رمضان للمَرْوَزِي: ص ۲۲۱

عمدة القاری شرح صحیح البخاری للعینی: ۱۱/۱۲۷

 

ترجمه: چون حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما را تراویح داده به خانه بر می گشت، شب هنوز باقی بود.

? راوی حدیث حضرت اَعْمَش رحمه الله می گوید: حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیست رکعت نماز تراویح و سه رکعت نماز وتر می خواند.

راویان این حدیث شریف همه از راویان صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف اند، و این حدیث مطابق شروط صحت امام بخاری و امام مسلم صحیح می باشد

 

حضرت اُبَی بن کَعْب رضی الله عنه:

 

حضرت حسن بصری رحمه الله از حضرت عبد العزیز بن رُفَیْع رحمه الله روایت می کند:

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

مصنف ابن ابی شیبة: ۲/۱۶۳ حدیث ۷۶۸۴

آثار السنن مع التعلیق الحسن للنیموی: ص ۲۵۳

إعلاء السنن للتهانوی: ۷/۷۰ حدیث ۱۸۲۳

 

ترجمه: حضرت اُبَی بن کَعْب رضی الله عنه در ماه رمضان در مدینۀ منوره مردم را بیست رکعت نماز (تراویح) می داد و سه رکعت وتر.

?این حدیث مُرْسَل قوی است   و صحیح است.

آثار السنن للنیموی: ص ۲۵۳

إعلاء السنن للتهانوی: ۷/۷۰ حدیث ۱۸۲۳

سير أعلام النبلاء: ۱/۴۰۱ حاشية

بذل المجهود فی حل سنن أبی داود: ۳/۲۰

 

حضرت عطاء بن ابی رباح رحمة الله علیه:

 

حضرت عطاء رحمه الله تابعی جلیل القدر است. او به شرف زیارت دویست تن از اصحاب کرام حضرت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نائل آمده است.

 

حضرت عطاء رحمه الله می فرماید:

ـ  عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۷/۲۰۰ عطاء بن ابی رباح، شمارۀ ۳۸۵

.مصنف ابن ابی شیبة: ۲/۱۶۳ حدیث ۷۶۸۸

آثار السنن للنیموی: ص ۲۵۳ .تهذیب التهذیب لابن حجر: ۷/۲۰۰ عطاء بن ابی رباح، شمارۀ ۳۸۵

.مصنف ابن ابی شیبة: ۲/۱۶۳

.آثار السنن للنیموی: ص ۲۵۳

ترجمه: من مردم (صحابۀ کرام و تابعین) را دریافتم و آنها بیست رکعت تراویح و سه رکعت وتر می خواندند.

راویان این حدیث شریف همه از راویان صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف اند، و این حدیث مطابق شروط صحت امام بخاری و امام مسلم صحیح می باشد.

 

حضرت ابراهیم نَخَعی رحمة الله علیه:

 

حضرت ابراهیم نَخَعِی رحمه الله مفتی مشهور و نامدار شهر کوفه بود.

حضرت ابراهیم نَخَعِی رحمه الله می فرماید:

ـ  أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ.

کتاب الآثار للامام ابی حنیفة بروایة ابی یوسف: ص ۴۱ حدیث ۲۱۱ بَابُ السَّهْوِ

استراحت بين چهار رکعت نماز و چهار رکعت بعدی اش را یک «ترویحه» می گویند.

ترجمه: مردم (صحابه و تابعین) در ماه رمضان، پنج «ترویحه»  (بیست رکعت نماز) می خواندند.

 

حضرت شُتَیْر بن شَکَل رحمة الله علیه:

 

حضرت شُـتَیْـر بن شَکَل رحمه الله تابعی مشهور و شاگرد امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی رضی الله عنه است. وی همچنین از حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت اُمِّ حبیبه و حضرت حَفْصَه رضی الله عنهم روایت می کند.

دربارۀ او مروی است که:

ـ  عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۴/۳۱۱ شتیر بن شکل، شمارۀ ۵۴۲

.  السنن الکبری للبیهقی: ۲/ ۶۹۹

مصنف ابن ابی شیبة: ۲/۱۶۳

. آثار السنن مع التعلیق الحسن للنیموی: ص ۲۵۵

ترجمه: حضرت شُتَیْر بن شَکَل رحمه الله که از هم نشینان حضرت علی رضی الله عنه است، مردم را در ماه مبارک رمضان، بیست رکعت تراویح و سه رکعت وتر نماز می داد.

–  این حدیث به اعتبار صحت در درجۀ حسن قرار دارد و در موجودیت مُؤیّدات و شواهد مطابق اصول حدیث در درجۀ «صحیح» قرار می گیرد.

 

حضرت ابو الْبَخْتَری رحمة الله علیه:

 

حضرت ابو الْبَخْتَری رحمه الله در اهل کوفه مقام بزرگی دارا بود و در علم، شاگرد حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت ابو سعید خُدری رضی الله عنه و غیره می باشد.  دربارۀ حضرت ابو الْبَخْتَری رحمه الله روایت است:

ـ  أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۴/۷۲ شمارۀ ۱۲۷

مصنف ابن ابی شیبة: ۲/۱۶۳

آثار السنن مع التعلیق الحسن: ص ۲۵۵

إعلاء السنن للتهانوی: ۷/۷۷

ترجمه: حضرت ابو الْبَخْتَری رحمه الله در رمضان پنج «ترویحه» (بیست رکعت تراویح) و سه رکعت وتر می خواند.

 

حضرت سُوَیْد بن غَفَلَه رحمة الله علیه:

 

حضرت سُوَیْد بن غَفَلَه رحمه الله تابعی مشهور است. به زیارت حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه و سایر صحابۀ کرام نائل آمده و از آن بزرگان روایت کرده است.

حضرت ابو الْخَصِیْب رحمه الله دربارۀ وی می گوید:

ـ  كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۴/۲۷۸ شمارۀ ۴۸۸

السنن الکبری للبیهقی: ۲/ ۶۹۹

آثار السنن للنیموی: ص ۲۵۳ حدیث ۷۸۳

إعلاء السنن للتهانوی: ۷/۷۷ أدلة الحنفیة من الاحادیث النبویة للبهلوی: ص ۲۲۷

ترجمه: حضرت سُوَیْد بن غَفَلَه رحمه الله در ماه رمضان، ما را پنج «ترویحه» یعنی بیست رکعت نماز می داد.

 

حضرت ابنِ اَبِیْ مُلَیْکَه رحمة الله علیه:

 

حضرت ابنِ اَبِیْ مُلَیْکَه رحمه الله تابعی جلیل القدر است. وی به زیارت سی تن از صحابۀ کرام مشرَّف شده است.

حضرت نافع بن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دربارۀ وی می گوید:

ـ  كَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّي بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۵/۳۰۶ و ۳۰۷ شمارۀ ۵۲۳

مصنف ابن ابی شیبة: ۲/۱۶۳

آثار السنن للنیموی: ص ۲۵۳ حدیث ۷۸۴

ترجمه: حضرت ابنِ اَبِیْ مُلَیْکَه رحمه الله در ماه رمضان، ما را بیست رکعت نماز می داد.

 

حضرت سعید بن جُبَیْر رحمة الله علیه:

 

حضرت سعید بن جُبَیْر رحمه الله از کبار تابعین است. از حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه، حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنه، حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه، حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه و غیره صحابۀ کرام حدیث اخذ کرده است.

 

★ حضرت سعید بن جُبَیْر رحمه الله مقام علمی بخصوص در میان اهل کوفه دارا بود. حَجَّاج بن یوسف ثَقَفِی وی را ظلماً به قتل رسانید.

❋  اسماعیل بن عبد الملک رحمه الله دربارۀ وی می گوید:

ـ  كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقَرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ.

أدلة الحنفیة من الاحادیث النبویة للبهلوی: ص ۲۲۸

آثار السنن للنیموی: ص ۲۵۳ و ۲۵۴ حدیث ۷۸۴

بذل المجهود فی حل سنن أبی داود: ۳/۲۰

تراویح، بیست رکعت سنت مؤکده است، از مولانا الیاس گُمَّن: ص ۴۹

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۴/۱۱ تا ۱۳ سعید بن جبیر، شمارۀ ۱۴

مصنف عبد الرزاق: ۴/۲۶۶ حدیث ۷۷۴۹

ترجمه: حضرت سعید بن جُبَیْر رحمه الله در ماه مبارک رمضان، ما را نماز می داد. وی هر دو قرائت را می خواند. یک شب قرائت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه را می خواند (و شب دیگر، قرائت حضرت عثمان رضی الله عنه را ). وی پنج «ترویحه» (بیست رکعت) نماز می داد.

حضرت علی بن رَبِیْعَه رحمه الله، شاگرد امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه، حضرت مُغِیْرَه بن شَعْبَه رضی الله عنه، حضرت سَمُرَه بن جُنْدُب رضی الله عنه و سایر صحابۀ جلیل القدر است.

حضرت سعید بن عُبَید رحمه الله دربارۀ وی می فرماید:

ـ  أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۷/۳۲۰ علی بن ربیعة، شمارۀ ۵۴۱

مصنف ابن ابی شیبة: ۲/۱۶۳

آثار السنن للنیموی: ص ۲۵۴

إعلاء السنن للتهانوی: ۷/۷۷ س ۲۰ و ۲۱

ترجمه: حضرت علی بن رَبِیْعَه رحمه الله مردم را در ماه مبارک رمضان پنج «ترویحه» (بیست رکعت تراویح) و سه رکعت وتر نماز می داد.

حضرت حارث رحمة الله علیه:

ـ  عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

مصنف ابن ابی شیبة: ۲/۱۶۳ حدیث ۷۶۸۵

ترجمه: از حضرت حارث رحمه الله روایت است که وی مردم را در ماه مبارک رمضان بیست رکعت تراویح و سه رکعت وتر نماز می داد.

خلاصۀ این روایات:

خلاصه و نتیجۀ این احادیث و روایات اینست که اصحاب کرام حضرت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و تابعین عظام همگی در ماه مبارک رمضان بیست رکعت نماز تراویح می خواندند.

ادامه دارد…

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 11 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن